Yhtymähallitus

Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus valvoo yhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa. Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallituksen.

Kokousaikataulu vuodelle 2021

Yhtymähallitus kokoontuu kokousaikataulun mukaisesti muutaman kerran vuodessa.

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.8.2021 alkaen löytyvät täältä. Pöytäkirjat 31.7.2021 saakka löytyvät täältä. Linkit ohjaavat Dynasty-tietopalveluun, jonka pdf-tiedostot eivät täytä saavutettavuusdirektiivin mukaisia ehtoja.

 

Yhtymähallitus 20172021 | varajäsen suluissa

 • Mika Kolehmainen, puheenjohtaja (Irja Sokka)
 • Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi, varapuheenjohtaja (Jouni Holopainen)
 • Vuokko Hämäläinen (Virva Romo)
 • Paula Pulliainen (Timo Suhonen)
 • Tiina Puranen (Anja Lehtonen)    
 • Markko Rothström (Sari Lappalainen) 
 • Leila Savolainen (Johanna Joukanen-Miettinen)
 • Markku Söderström (Tapani Rissanen)
 • Toni Viljamaa (Erkko Nykänen)
   

Esittelijä: Heikki Helve, kuntayhtymän johtaja
Pöytäkirjanpitäjä: Tiina Toriseva, hallintopalvelupäällikkö