Yhtymähallitus

Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus valvoo yhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa. Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallituksen.

Kokousaikataulu vuodelle 2024

Yhtymähallitus kokoontuu kokousaikataulun mukaisesti.

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.8.2021 alkaen löytyvät täältä. Linkki ohjaa Dynasty-tietopalveluun, jonka pdf-tiedostot eivät täytä saavutettavuusdirektiivin mukaisia ehtoja.

 

Yhtymähallitus 2021–2025 | varajäsen suluissa

 • Sanna Kauppinen, puheenjohtaja (Paula Pulliainen)
 • Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi, varapuheenjohtaja (Aku Latvaniemi)
 • Risto Daavitsainen (Erkki Hynninen)
 • Panu Hiekkala (Eero Kukkonen)
 • Pave Hirvonen (Risto Pirinen)
 • Anna Huttunen (Katja Suhonen)
 • Pirjo Pehkonen (Tarja Laatikainen)
 • Markko Rothström (Minna Kaulamo)
 • Tuomo Rissanen (Aapeli Rytkönen)
   

Esittelijä: Heikki Helve, kuntayhtymän johtaja
Pöytäkirjanpitäjä: Tiina Roininen, hallintopalvelupäällikkö