Yhtymähallitus

Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus valvoo yhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa. Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallituksen.

Kokousaikataulu vuodelle 2021

Yhtymähallitus kokoontuu kokousaikataulun mukaisesti muutaman kerran vuodessa.Yhtymähallituksen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä. Linkki ohjaa Dynasty-tietopalveluun, jonka pdf-tiedostot eivät täytä saavutettavuusdirektiivin mukaisia ehtoja.

 

Yhtymähallitus 20172021 | varajäsen suluissa

 • Mika Kolehmainen, puheenjohtaja (Irja Sokka)
 • Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi, varapuheenjohtaja (Jouni Holopainen)
 • Vuokko Hämäläinen (Virva Romo)
 • Paula Pulliainen (Timo Suhonen)
 • Tiina Puranen (Anja Lehtonen)    
 • Markko Rothström (Sari Lappalainen) 
 • Leila Savolainen (Johanna Joukanen-Miettinen)
 • Markku Söderström (Tapani Rissanen)
 • Toni Viljamaa (Erkko Nykänen)
   

Esittelijä: Heikki Helve, kuntayhtymän johtaja
Pöytäkirjanpitäjä: Tiina Toriseva, hallintopalvelupäällikkö