Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätös on viranhaltijan yksin tekemä päätös. Savon koulutuskuntayhtymän viranhaltijapäätökset on nähtävillä muutoksenhakuajan. 

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Julkaisun ulkopuolelle jäävät liitteet,

  • jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja,
  • joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai 
  • joiden julkistaminen voi vaarantaa elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.
     

Julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa kuntayhtymän kirjaamon kautta.

Savon koulutuskuntayhtymän viranhaltijapäätökset ovat luettavissa täällä. Linkki ohjaa Dynasty-tietopalveluun, jonka pdf-tiedostot eivät täytä saavutettavuusdirektiivin mukaisia ehtoja.