Työpaikkaohjaajakoulutus, verkko-opiskeluna

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka perehdyttävät, ohjaavat ja arvioivat työpaikalla opintojaan suorittavia opiskelijoita.
Koulutus sopii hyvin myös yrityksen oman perehdytysprosessin ja uusien työntekijöiden ohjaamisen tueksi.
Tavoitteena on helpottaa työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointityöskentelyä sekä tukea sujuvaa ja tuloksellista koulutusyhteistyötä oppilaitoksen kanssa.

Koulutuksen sisältö:
- työelämässä oppimisen sopimukset ja vastuut
- opiskelijalähtöinen perehdytys, ohjaus ja palaute
- oppimisen etenemisen seuranta työpaikalla
- näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi
- koulutuksen ja työpaikkojen yhteistyö

Toteutus

Koulutus suoritetaan joustavasti verkko-opiskeluna. Opiskelu tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä, minne saa tunnukset ilmoittautumisen jälkeen.
HUOM! Tunnukset eivät tule ilmoittautujan sähköpostiin automaattisesti, vaan ne lähetetään erikseen noin viikon sisällä ilmoittautumisesta.
Moodle-tunnukset saatuaan opiskelijalla on opiskeluaikaa kaksi kuukautta.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Marika Ropponen
puh. 044 785 8647
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Hinta
Koulutus on maksutonta ja sen suorittamisesta saa todistuksen.
Ajankohta
Joustavasti verkossa
Haku päättyy
31.12.2024