Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (Varkaus)

sakky logo
Koulutus alkaa
3.1.2022/Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Koulutuksen kesto
2 - 3 vuotta, Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Paikkakunta
Varkaus
Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet, vähintään peruskoulun suorittaneet hakijat. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle sekä alalla vaadittavaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä.
Kielitaitovaatimus B2.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.
Osaaminen osoitetaan ja arvoidaan tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Mia Hahtala puh. 044 785 8018, mia.hahtala@sakky.fi.
Opinto-ohjaaja Mirja Hyvönen, puh. 044 785 8222 , mirja.hyvonen@sakky.fi

Koulutuspaikka
Osmajoentie 75, Varkaus
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

**Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, 180 osp**

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) sekä yhteisistä opinnoista (35 osaamispistettä).
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat ovat:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Lisäksi suoritetaan kaksi valitun osaamisalan tutkinnon osaa sekä yksi valinnainen ammatillinen tutkinnon osa.
Osaamisalaryhmä muodostuu, mikäli on riittävästi kyseisen osaamisalan valinneita. Osaamisala valitaan opintojen aikana.
Osaamisalavaihtoehdot:
- Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
- Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
- Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
- Vammaistyön osaamisala
- Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimus on mahdollisuus

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
- Päivi Heilala, p. 044 785 3070
- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Voit opiskella myös työvoimakoulutuksena. Jos olet työtön tai työttömyysuhan alaisena, tiedustele mahdollisuutta työvoimakoulutukseen.

Lisätietoja hakemisesta

opinto-ohjaaja Mirja Hyvönen puh. +358 44 785 8222 , sähköposti: mirja.hyvonen@sakky.fi

Hakemismenettely

Hakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostilla.

Liitä todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen.

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA JOIHIN HALUAT VEDOTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielitestiin kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Soveltuvuuskoe
Kyllä
Haku päättyy
Jatkuva haku