Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto, 180 osp (Kuopio)

sakky logo
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Prosessiteollisuuden esimiesasemassa työskentelevät ja aiemmin jonkin ammatillisen tutkinnon suorittaneet.

Koulutuksen kuvaus

Prosessinhoitaja työskentelee eri teollisuusaloilla tuotantolaitoksissa, jotka tuottavat, käsittelevät ja jalostavat esim.
- liikenne- ja teollisuuspolttoaineita sekä öljyjä
- biopolttoaineita
- lääkkeitä, sairaalatarvikkeita
- juomia, meijerituotteita, elintarvikkeita
- puhdistusaineita, liimoja, maaleja
- teollisuuskemikaaleja
- massoja, kartonkia, paperia ja pakkauksia
- energiaa, kaukolämpöä ja sähköä
- talousvettä ja jätevettä
- jätteitä

Toteutus

Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttöinä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta

Yhteystiedot
Tutkintovastaava Antti Pasanen
Puh. 044 785 3349, antti.pasanen@sakky.fi
Prosessialan tiimi: prosessi.tiimi@sakky.fi

Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Oppisopimus
Oheismateriaali
Hakemismenettely

Koulutukseen on jatkuva haku.

Tutkintoon valittavalla tulee olla ko. tutkintoon soveltuva työpaikka opiskelun ajan.
Opiskelijavalinta perustuu hyväksyttyyn soveltuvuushaastatteluun ja tutkinnon terveydentilavaatimuksiin.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Haku päättyy
Jatkuva haku