Metsäalan ammattitutkinto, metsätalousyrittäjä tai metsäpalveluyrittäjä (Toivala)

sakky logo
Koulutus alkaa
Tammikuu 2023
Tutkinto/Koulutus
Metsäalan ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Koulutuksen kesto on n. 1 vuosi.
Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
Paikkakunta
Toivala (Siilinjärvi)
Kohderyhmä

Hyödyllinen ja käytännönläheinen aikuiskoulutus jokaiselle metsänomistajalle tai metsien hoidosta kiinnostuneelle.
Kielitaitovaatimus B1.

Toteutus

Koulutus sisältää kaikille yhteisiä opintoja, valinnaisia teemajaksoja sekä tilakohtaista neuvontaa ja maastokäyntejä. Koulutukseen kuuluvat lähijaksot toteutetaan Siilinjärven Toivalassa pääsääntöisesti keskiviikko-iltaisin (17.30-20.30) ja lauantaisin (n. 1 pv/kk).

Koulutuksen sisältö:
• Talousmetsien hoitaminen
• Puukaupan tekeminen
• Metsätalouden suunnittelu
• Metsätöiden tekeminen
• Metsätilojen arviointi ja kauppa
• Metsäalan työtehtävissä toimiminen

Koulutukseen voidaan sisällyttää lisäksi muita valinnaisia tutkinnonosia. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja aikaisemman osaamisen perusteella. Tutkinnon laajuus on 150 osp.

Koulutusohjelmaan voidaan liittää mm. seuraavia teemoja:
• raivaussahan ja moottorisahan käyttö ja huolto
• metsäkasvien tunnistaminen
• hirsirakentaminen käsityövälineillä
• erikoispuiden kasvatus
• riista- ja metsätalous

Useat opiskelijat ovat suorittaneet metsäalan koulutuksen työn tai yrittämisen ohella. Koulutettavien henkilökohtaiset tarpeet huomioidaan laadittaessa lopullista opiskeluohjelmaa. Tila- ja yrityskohtaisiin asioihin perehdymme neuvonnan ja tilakäyntien avulla.

Lisätietoja koulutuksesta

Vastuukouluttaja Jouni Seppänen p. 044 785 4134
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Osallistumismaksu 250 e, oppisopimuskoulutuksena maksuton.
Koulutuspaikka
Haapamäentie 1, Toivala
Opetusmuoto
Ilta- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Osaamista metsätilan hoitoon!

Metsätalousyrittäjä / Metsäpalveluyrittäjä

Ajankohtainen tieto- ja taitopaketti metsänhoidosta, puunkorjuusta ja puukaupasta, metsätalouden suunnittelusta, tilakaupoista, talous- ja ja verokysymyksistä sekä metsätalouteen liittyvistä yrittäjyysmahdollisuuksista. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä metsätilan hallintaan ja metsätalouden käytännön työtehtäviin. Kiinnitämme huomiota erilaisiin puuntuotantomenetelmiin, työn tuottavuuteen ja hinnoitteluun sekä metsätalouden suunnitelmallisuuteen.

Terveydentila

**Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset koskevat metsäalan ammattitutkinnossa vain metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaa.**

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- insuliinihoitoinen diabetes
- epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
- mielenterveyden häiriö
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvu

Oppisopimuskoulutus

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
- Jaana Kukkonen, oppisopimuskoordinaattori p. 044 785 3064
- Merja Happonen, oppisopimuskoordinaattori p. 044 785 3073
- Kirsi Tikkunen, oppisopimuskoordinaattori p. 044 785 8753
tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Opiskelijavalinta perustuu valintahaastatteluun sekä hakijan aikaisempaan koulutukseen ja työkokemukseen.
Hakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostilla.

Liitä todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen.

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA JOIHIN HALUAT VEDOTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielitestiin kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Opintojen rahoitus

-

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Opintoala
Haku päättyy
Tulossa hakuun syksyllä 2022
Hae oppisopimuksella