Liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan palveluiden osaamisala 150 osp (Kuopio)

liiketoiminnan ammattitutkinto
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala on tarkoitettu assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä toimiville.
Tutkinto soveltuu erinomaisesti myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille

Toteutus

Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttöinä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.
Tutkintokoulutuksen alussa kartoitamme yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa työpaikan edustajan kanssa, mitä tutkinnossa vaadittavaa osaamista opiskelijalla jo on, ja mitä osaamista on hankittava lisää pystyäkseen suorittamaan tutkinnon.
Tutkinnon vaatimusten mukaisen osaamisen hankkiminen on tiivistä yhteistyötä opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen kesken. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähiopiskelu oppilaitoksessa sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu. Lähiopintoihin voi osallistua joustavasti työn ohessa. Koulutusjärjestelyt sovitaan kunkin opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti.
Lähiopintotarjonnassa on valittavana mm. seuraavia aihealueita:
• asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot
• myynti ja markkinointi
• markkinointiviestintä
• toimistopalvelut
• taloushallinto

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta, mikäli opiskelijalla on riittävästi työkokemuksella tai muulla tavoin hankittua aiempaa, tutkinnon vaatimusten mukaista osaamista.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutkintovastaava Satu Andersin
puh. 044 785 8663
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Oppisopimuskoulutus: maksuton
Opiskelijan maksama omaehtoinen koulutus: 250 €
Yrityksen maksama henkilöstökoulutus: 500 €
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala on yksi kuudesta liiketoiminnan ammattitutkinnon (150 osp) osaamisalasta. Liiketoiminnan ammattitutkinnossa on kaikille osaamisaloille yhteinen pakollinen tutkinnon osa Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp). Tämän lisäksi eri osaamisaloilla on pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti.
Liiketoiminnan palveluiden osaamisalalla on yhteisen pakollisen osan lisäksi valinnaisia tutkinnon osia kahdessa eri ryhmässä. Ensimmäisen ryhmän valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava 60 osaamispistettä, ovat:
- Assistentti- ja sihteerityön palvelut, 60 osp
- Aula- ja monipalvelut, 60 osp
- Tiedonohjauksen ja sähköisten asiakirjojen hallinta, 60 osp

Toisen ryhmän valinnaisia tutkinnon osia, joista on valittava 60 osaamispistettä, ovat mm.:
- Analogisen aineiston hallinta, 60 osp
- Henkilöstöpalvelut, 60 osp
- Kokouspalvelut, 60 osp
- Liiketoiminnan tukipalvelut, 60 osp
- Perehdyttäminen ja työnopastaminen, 60 osp
- Projektinhallinta, 60 osp
- Terveydenhuollon sihteeripalvelut, 60 osp
- Tiedonohjaussuunnitelman laadinta, 60 osp
- Turvallisuusalan ammattitutkinnon tutkinnon osa, Vartijan koulutus | 25 osp
- Toisen osaamisalan tutkinnon osa | 40-60 osp
- Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta | 20-60 osp

Oppisopimuskoulutus

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajan.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
Työelämäkoordinaattori Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Oheismateriaali

Koulutuksen esite

Tilaa Savon ammattiopiston liiketalouden uutiskirje
#liiketalouskuopio
#liiketoiminnanammattitutkinto

Hakemismenettely

Koulutukseen on jatkuva haku.

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijavalinnat tehdään pääasiassa sähköisen hakemuksen ja ohjauskeskustelun perusteella. Ohjauskeskustelussa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta ko. tutkintoon, koulutustarvetta sekä motivaatiota ja muita valmiuksia tutkinnon/koulutuksen suorittamiseen. Päätöksen opiskelijavalinnasta tekevät yhdessä opettaja ja koulutuspäällikkö. Tutkintoon valittavalla tulee olla ko. tutkintoon soveltuva työpaikka tai suunnitelma työpaikan löytämiseksi.

Työvoimakoulutuksessa opiskelijavalintapäätökset tekee TE-palvelut ja oppisopimuskoulutuksessa Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut.

Kielitaitovaatimus B2. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus
Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella