Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (40 osp), Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon osa (Kuopio)

Lapset juoksevat reput selässä.
Koulutus alkaa
4.1.2023
Tutkinto/Koulutus
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittajalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ammatillisessa perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen sekä työkokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä / mielenterveystyöstä.
Koulutuksesta hyötyy henkilö, jolla on alan koulutusta ja työkokemusta mielenterveys- ja päihdeasiakkuuksista sekä moniammatillisesta työstä. Koulutus sopii myös ammattilaisille, jotka toimivat vastuutehtävissä ja joilla on tarvetta kehittää ja laajentaa osaamista mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kielitaitovaatimus B2.

Toteutus

Koulutukseen kuuluu 3 tutkintokoulutuspäivää ja näyttö suoritetaan maaliskuussa 2023.

Lähipäivät: 4.1.2023, 1.2.2023, 1.3.2023

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:
* edistää toiminnallaan lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä
* ottaa työssään huomioon lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustan
* käyttää työssään lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä
* toimia palvelujärjestelmässä ja moniammatillisissa verkostoissa
* arvioida, ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutoropettaja ja tutkintovastaava Minna Toikkanen, p. 044 785 8798
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 150€
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Koulutus toteutetaan päivä- ja verkko-opiskeluna sekä oppimis- ja kehittämistehtävillä. Tutkinnon osa suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä eli näytössä työpaikoilla.

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:

* Karita Nuikka, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3075

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Hakijaan ollaan yhteydessä ja haastatellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjauksessa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Haku päättyy
31.12.2022
Hae oppisopimuksella