Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työvalmennuksen osaamisala 180 osp ja Neuropsykiatrinen valmentaja (Kuopio)

sakky logo
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) 1-2 vuotta
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Työvalmennuksen osaamisala sopii palveluohjauksen, ammatillisen kuntoutuksen, työllisyyden ja uraohjauksen tehtävissä toimiville työntekijöille.

Kielitaitovaatimus B2. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Toteutus

Koulutus alkaa tutkinnon osasta Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä:

Toteutetaan lähiopetuksena ja verkko-opintoina. Koulutukseen sisältyy välitehtäviä sekä kehittämistehtävä.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:
- Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä

Pakolliset tutkinnon osat, valinnainen 1:
- Työvalmennus asiakasprosessissa
- Työelämän asiantuntijuus työvalmennuksessa

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen
- Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Osaamisen vahvistaminen omassa työssä ja näytöt henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuspäivät

Syksy 2024
- 14.8.2024
- 15.8.2024
- 2.10.2024
- 3.10.2024
- 3.12.2024
- 4.12.2024

Kevät 2025
- 22.1.2025
- 23.1.2025
- 26.2.2025
- 27.2.2025
- 23.4.2025
- 24.4.2025

Lisätietoja koulutuksesta

lehtori Katri Sinkkonen
puh. 044 785 8744
katri.sinkkonen@sakky.fi

Kustannukset
Koulutuksen hinta 250€.
Koulutuksesta on mahdollisuus suorittaa myös tutkinnon osia, 100€/tutkinnon osa.
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto muodostuu kaikille pakollisesta tutkinnon osasta Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä (60 osp) sekä osaamisalasta (120 osp).

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Vahvistat osaamistasi ja asiantuntijuuttasi!

Saat lisää ammatillista pääomaa ja vahvuuksia toimia asiakkaan palvelujärjestelmässä. Lisäät osaamista asiakkaan itsemääräämisoikeuden sekä
osallisuuden edistämisessä.

Työvalmennuksen osaamisalassa vahvistat asiakas- ja verkostotyössä toimimista ja työelämäyhteyksien kehittämistä.

Terveydentila

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

• Ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakeutuessasi sosiaali- ja terveysalalle huomioithan seuraavat asiat:

1. Hakijan tulee tutustua tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja arvioida rehellisesti oman terveyden ja toimintakyvyn soveltuvuutta alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.

2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas- ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia. Sama koskee myös ammattitaitovaatimuksista tai osaamisvaatimuksista poikkeamista.

3. Sosiaali- ja terveysalan työ on pääsääntöisesti kaksi- tai kolmivuorotyötä myös opiskeluaikana työelämässä oppimisen jaksoilla. Työhön ja opiskeluihin kuuluu eri sukupuolten, eri ikäisten ja eri kulttuureista tulevien hoitaminen ja kohtaaminen.

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin menevän opiskelijan rokotussuoja tulee olla kunnossa asiakas- ja työturvallisuuden takia.

5. Jos opintoihin kuuluu alaikäisten parissa työskentelyä, tulee opiskelijan esittää rikostaustaote oppilaitokselle.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:

- Karita Nuikka, työelämäkoordinaattori, p. 044 785 3075 tai karita.nuikka@sakky.fi

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sakky.fi

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Hakijaan ollaan yhteydessä ja haastatellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjauksessa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella