Hieronnan ammattitutkinto, hierojakoulutus Kuopio (150 osp)

Hieroja
Koulutus alkaa
12.8.2024
Tutkinto/Koulutus
Hieronnan ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).

Viikoittaisen kahden lähipäivän lisäksi opiskelija opiskelee ohjatusti ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta lukuvuoden aikana 150 osaamispisteen laajuisesti, jolloin opiskelusta tulee päätoimista.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalalle soveltuvat, hierontatyöstä kiinnostuneet, peruskoulun suorittaneet henkilöt, joille itsensä työllistäminen yrittäjänä on mahdollisuus. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoilta vaaditaan hyvää terveyttä. Opiskelu edellyttää tietokonetta ja toimivia nettiyhteyksiä sekä kykyä itseohjautuvaan oppimiseen.

Kielitaitovaatimus B1. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Toteutus

Tutkintokoulutuksen lähiopetus toteutetaan viikoittain maanantaisin ja tiistaisin klo 8.00-16.00. Lähiopetus painottuu käytännön taitojen harjoiteluun.

Ammattitaitovaatimuksiin liittyvä teoreettinen opiskelu tapahtuu pääosin ohjattuna ja itsenäisenä opiskeluna erilaisten oppimistehtävien avulla. Hieronnan perustaitojen karttuessa osa lähipäivistä käytetään ohjattuun potilastyöhön oppilaitoksen hierontaklinikalla. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus harjoitella käytännön taitoja hierontaa tarjoavissa sosiaali,- terveys- ja liikunta-alan yrityksissä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Tällöin oppilaitos tekee yrityksen kanssa koulutussopimuksen. Opiskelija voi myös harjaantua hierontatyössä omassa yrityksessään tai opiskelujen ajaksi perustamassaan Nuori Yrittäjä -yrityksessä.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutoropettaja Minna Mustonen, puh. 044 785 8705
minna.mustonen@sakky.fi

Tutkintovastaava Tarja Väisänen, puh. 044 785 8706
tarja.vaisanen@sakky.fi

Kustannukset
Koulutusmaksu on 700€ ja se maksetaan kahdessa erässä.
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimuskoulutus edellyttää voimassa olevaa tai alkavaa työsuhdetta koko koulutuksen ajaksi.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Hän edistää potilaidensa toimintakykyä ja hyvinvointia.

Tutkinnon pakolliset osat:
1. tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70 osp)
2. sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (30 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (valittava kaksi):
3. kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä (25 osp)
4. raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (25osp) tai 5.Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen (25 osp)
6. tutkintoon voi valinnaiseksi tutkinnon osaksi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, vammaisalan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti.

Terveydentila

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

• Ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakeutuessasi sosiaali- ja terveysalalle huomioithan seuraavat asiat:

1. Hakijan tulee tutustua tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja arvioida rehellisesti oman terveyden ja toimintakyvyn soveltuvuutta alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.

2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas- ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia. Sama koskee myös ammattitaitovaatimuksista tai osaamisvaatimuksista poikkeamista.

3. Sosiaali- ja terveysalan työ on pääsääntöisesti kaksi- tai kolmivuorotyötä myös opiskeluaikana työelämässä oppimisen jaksoilla. Työhön ja opiskeluihin kuuluu eri sukupuolten, eri ikäisten ja eri kulttuureista tulevien hoitaminen ja kohtaaminen.

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin menevän opiskelijan rokotussuoja tulee olla kunnossa asiakas- ja työturvallisuuden takia.

5. Jos opintoihin kuuluu alaikäisten parissa työskentelyä, tulee opiskelijan esittää rikostaustaote oppilaitokselle.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:

- Karita Nuikka, työelämäkoordinaattori, p. 044 785 3075 tai karita.nuikka@sakky.fi

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Hakemuksen liitteeksi on toimitettava kopiot peruskoulun tai lukion päättötodistuksesta, muista opintotodistuksista sekä työtodistuksista (max. 5 kpl) liittämällä ne suoraan koulutuksen hakulomakkeelle TAI lähettämällä ne alla olevaan osoitteeseen. Muista nimetä liitteet! Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, lisää hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Jos sinulla ei ole riittävää todistusta kielitaidosta, kutsumme sinut testiin sähköpostiviestillä.

Liitteet osoitteeseen:
Savon ammattiopisto
Sari Stirkkinen
Hehkukatu 1 (PL 87)
70210 KUOPIO

Liitteet toimitettava oppilaitokselle 30.4.2024 mennessä.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Haku päättyy
30.4.2024
Hae oppisopimuksella