Harkintaan perustuva valinta

Kaksi opiskelijaa tietokoneen ääressä; katsovat kameraan.

Koululla on mahdollisuus ottaa opiskelijoita yhteishaussa myös harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Harkintaan perustuvassa valinnassa voi hakea, jos 

 • hakijalla on oppimisvaikeuksia
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä
 • hakijalla ei ole koulutodistusta (peruskoulun suorittaminen keskeytynyt)
 • hakijan koulutodistuksia ei voi vertailla vastaaviin suomalaisiin todistuksiin (haetaan ulkomaisella todistuksella)
 • kielitaito ei riitä tutkinnon suorittamiseen
 • perusopetuksen päättötodistuksessa on merkintä sekä matematiikan että äidinkielen suorittamisesta yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.

 

Harkintaan perustuvassa valinnassa poiketaan yhteishaun valintapistemääristä. Ennen valintapäätöstä huomioidaan hakijan koulutustarve ja mahdollisuudet suoriutua opinnoista. Lue lisää harkintaan perustuvasta valinnasta ja siihen liittyvistä käytännöistä Opintopolusta

Harkintaan perustuvan valinnan perusteet yhteishaussa 

 

Oppimisvaikeudet (1) 

Hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Hakijalla on oppimisvaikeuksistaan huolimatta mahdollisuus oppilaitoksen tarjoamien tukitoimien avulla selviytyä haettavan tutkinnon opinnoista. Hakemukseen on liitettävä lääkärin, erityisopettajan, psykologin tai muun asiantuntijan lausunto, jossa kuvataan hakijan oppimisvaikeudet. Lausunnosta tulee ilmetä, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti hakijan opinnoista selviytymisessä. Erityinen tuki | Savon ammattiopisto (sakky.fi) 

 

Sosiaaliset syyt (2) 

Hakijalla on henkilökohtaiseen elämään tai terveyteen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat heikentäneet aiempaa koulumenestystä tai vaikeuttaneet sosiaalista vuorovaikutusta, esimerkiksi tarve lastensuojelutoimille, koulukiusaaminen tai hakijan tai hänen perheenjäsentensä pitkäaikaiset sairaudet. Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimi), josta käy ilmi, miten ko. asia on vaikuttanut hakijan suoriutumiseen aikaisemmista opinnoista. 

 

Koulutodistusten vertailuvaikeudet (3) 

Hakijan koulutodistuksia ei voi vertailla vastaaviin suomalaisiin todistuksiin (haetaan ulkomaisella todistuksella).  

 • Hakija voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. Hakija on suorittanut perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän ulkomailla, todistus on hyvin puutteellinen tai vaikeasti vertailtavissa. Kaikki ulkomailla perusopetuksen tai vastaavan suorittaneet hakevat automaattisesti harkintaan perustuvan valinnan kautta. Jos hakijalla on ulkomailla suoritetun peruskoulun todistus, hakemukseen on liitettävä siitä käännös suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Opintojen alkaessa on toimitettava myös virallinen käännös suomen kielellä. (Lisätietoa virallisista kääntäjistä https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu ) 
 • Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, valinnan edellytyksenä on hyväksytty kielitestin tulos, ellei hakijalla ole todistusta riittävästä suomen kielen taidosta.  

 

Koulutodistusten puuttuminen (4) 

 1. Hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä hänellä ole suomalaisen perusopetuksen päättötodistusta. Hakija voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. Hakijan tulee toimittaa selvitys, miksi peruskoulu on jäänyt kesken ja millaisiksi hakija kokee omat opiskeluvalmiutensa. Vaihtoehtoisesti hänen tulee toimittaa liitteeksi asiantuntijan näkemys asiasta. Ensimmäisen hakutoiveen alan opinto-ohjaaja kutsuu hakijan keskusteluun opiskeluvalmiuksien selvittämiseksi. Alle 17-vuotiaan hakijan tulee ensisijaisesti suorittaa peruskoulu loppuun. 
   
 2. Ulkomaalaisen hakijan todistukset ovat kadonneet eikä niitä ole saatavissa. Hakija voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. Valinnan edellytyksenä on hyväksytty kielitestin tulos, ellei hakijalla ole todistusta riittävästä suomen kielen taidosta.  Hakijan tulee omalla selvityksellään ilmoittaa, miksi todistuksia ei ole saatavissa. 

 

Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito (5) 

Jos hakija hakee ulkomaisella todistuksella ja hänen äidinkielensä on muu kuin suomi, yksi valinnan edellytyksistä on hyväksytty kielitestin tulos, ellei hakijalla ole todistusta riittävästä suomen kielen taidosta. Riittämätön suomen kielen taito ei ole sellaisenaan riittävä peruste harkintaan perustuvalle valinnalle Savon ammattiopistossa. 

 

Perusopetuksessa sekä äidinkieli että matematiikka on yksilöllistetty (6) 

Liitteenä voi olla selvitys siitä, millä perusteella yksilöllistäminen on tehty. Käsitellään hakutoivekohtaisesti. Arvioidaan, onko hakijalla edellytykset opiskella tutkinnon tavoitteiden mukaisesti. Hakija ei voi tulla yhteishaussa valituksi muutoin kuin harkintaan perustuen.  

Ohjeet hakijalle

Harkintaan perustuvan valinnan eteneminen: 

 • Täytä yhteishaun hakulomake opintopolku.fi -palvelussa ja merkitse hakevasi harkinnanvaraisesti ammatilliseen koulutukseen. 
 • Hanki todistukset kaikista perusteista, joiden nojalla haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Näitä voi olla esimerkiksi lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnot. 
 • Jos olet suorittanut peruskoulun ulkomailla, liitä hakemukseen kuva alkuperäisestä todistuksesta sekä käännös siitä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Opintojen alkaessa on toimitettava virallinen käännös todistuksesta suomen kielellä. (Lisätietoa virallisista kääntäjistä https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu ) 
 • Jos haet ulkomaisella todistuksella, valmistaudu kielitestiin. 
 • Lähetä kopio opintopolku.fi:ssä täyttämästäsi hakemuksesta, liitteistä ja hankkimistasi perusteluista postitse osoitteeseen: Savon ammattiopisto, Hakutoimisto, Osmajoentie 75 A, 78210 Varkaus.  
 • Älä liitä opintopolku.fi:n sähköiseen hakemukseesi terveystietoja tai muita luottamuksellisia tietoa sisältäviä liitteitä. Toimita nämä liitteet kirjepostina tai sähköpostilla turvapostipalvelun kautta. https://www.turvaposti.fi/viesti/hakutoimisto@sakky.fi  
 • Kopiot todistuksista tai lausunnoista riittävät. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia!  
 • Valmistaudu soveltuvuuskokeeseen, jos saat siihen kutsun. 

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Hakutoimisto, hakutoimisto@sakky.fi
Avoinna arkisin klo 9.00-15.00
hakupalvelut
yhteishaku
jatkuva haku
opiskelijavalinta-asiat
Sähköposti: hakutoimisto@sakky.fi
PL 113 (Osmajoentie 75 A)
78201Varkaus