Miten opiskelet?

Kolme opiskelijaa ja opettaja pöydän äärellä

Suunnitelma sinun omia opintojasi varten

Heti opintojen alussa sinä teet opiskelusuunnitelman yhdessä oman tutoropettajasi kanssa. Suunnitelman nimi on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Sinä ja tutoropettajasi kirjaatte suunnitelmaan tällaisia asioita:

  • tärkeimmät asiat, valinnat ja aikataulun opintojasi varten.
  • sinun toiveesi ja mahdolliset tuen tarpeesi.
  • omat vahvuuteesi ja osaamisesi, esimerkiksi aiemmat opinnot ja työkokemus
  • muuta tärkeää, joka vaikuttaa sinun opintoihisi.

 

Kysy tutoropettajaltasi asioista, joita et ymmärrä. Se helpottaa opiskelun aloittamista. HOKS-suunnitelmaa on tarkoitus päivittää aina, kun opintoihin tulee muutoksia.

HOKS-suunnitelma ja sen tärkeimmät muutokset kirjoitetaan aina Wilmaan. Perustutkinnon opiskelu kestää keskimäärin kolme vuotta, mutta opiskelun pituus saattaa muuttua opintojen aikana. Kalenteri opiskeluvuoden jaksoista ja vuoden koulupäivistä on Wilman etusivulla.

Opiskelu koulussa ja työpaikalla

Ammatillisten opintojen opiskelu alkaa yleensä koululla koululuokissa ja työsaleissa. Aluksi opiskeluun kuuluu oman tutkintosi perusasioita. Asiakaspalvelun ammateissa opiskelija pääsee harjoittelemaan asiakastyötä usein jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Tämä voi tapahtua joko koululla tai työpaikalla.

Työelämässä oppimisen jaksolla (TEO-jakso) sinä opiskelet työpaikalla oman tulevan ammattisi työtehtäviä. Koko tutkinnosta voi jopa puolet olla työpaikalla. Yleensä opiskelija opiskelee vuorotellen koululla ja työpaikoilla.

Opiskelu on sinulle harjoittelua tulevaa ammattiasi varten. Todistukseen tulevat arvosanat sinä saat näytöistä, jotka ovat yleensä TEO-jakson tavallisia työtehtäviä. Näyttöihin voit rauhassa valmistautua TEO-jakson aikana.

Oppisopimusopiskelija opiskelee ja tekee samaan aikaan palkkatyötä työpaikalla. Työtehtävät ovat omaan ammattiisi kuuluvia tehtäviä. Oppisopimusopiskelijan opintoihin kuuluu myös lyhytaikaisia jaksoja koululla ja opiskelua kotona tietokoneen avulla.

Ruokailu

Perustutkinnon opiskelijana saat ruokailla koulussa ilman maksua. Aamuisin voit käydä koululla puuroaterialla, joka ei maksa mitään. Jos tarvitset erityisruokavalion, kerro asiasta heti ensimmäisenä koulupäivänä Starttipäivien esittelijälle. Ilmainen ruokailu ei kuulu työvoimakoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen opiskelijoille.

Opiskeluhuolto

Sinulla on opiskelijana mahdollisuus saada opiskeluhuollon eli terveydenhoitajan, koululääkärin, psykologin ja kuraattorin apua. Savon ammattiopiston opiskeluhuolto tekee yhteistyötä myös seurakuntien, nuorisotoimen ja muiden henkilökohtaista apua tarjoavien kanssa.

Lue lisää opiskeluhuollosta

Kaksi opiskelijaa tietokoneen äärellä sohvalla.

Muut opiskelijaa ja opiskelua koskevat asiat

Savon ammattiopiston nettisivuilta ja erityisesti Opiskelijalle-osiosta löydät lisää tietoa opiskelusta. Tärkeää tietoa saat myös Starttipäivien aikana, omalta tutoropettajaltasi ja opinto-ohjaajaltasi ja Wilmasta. Tutustu myös Uudelle opiskelijalle -sivuun.