Miten opiskelet?

Kolme opiskelijaa ja opettaja pöydän äärellä

Perustutkinto 

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Perustutkinnon opinnot sisältävät ammatillisen tutkinnon osia ja yhteisiä tutkinnon osia. Yhteisiä tutkinnon osia kutsumme YTO-opinnoiksi.

Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)

 • pakolliset osat antavat perusvalmiudet ammattiin
 • oman osaamisalan opinnot
 • valinnaiset osat

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • taitoja viestintään ja vuorovaikutukseen
 • matemaattis-luonnontieteellistä osaamista
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Suunnitelma omista opinnoistasi

Opintojen alussa sinä teet suunnitelman yhdessä tutoropettajasi kanssa. Suunnitelman nimi on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siihen kirjataan seuraavia asioita:

 • Pääasiat ja aikataulu sinun tutkinnostasi
 • Toiveet ja mahdolliset tuen tarpeet
 • Omat vahvuudet ja aiemmin hankittu osaaminen, esimerkiksi opinnot ja työkokemus
 • Muuta tärkeää, joka vaikuttaa sinun opintoihisi
   

Suunnitelma ja siihen tulevat muutokset kirjataan Wilmaan. Perustutkinnon opiskelu kestää keskimäärin kolme vuotta, mutta opiskelun pituus saattaa muuttua opintojen aikana. Kalenteri vuoden jaksoista ja vuoden koulupäivistä on Wilman etusivulla.

Opiskelija istuu hitsauskypärä päässä ja hymyilee.

Opiskelu koulussa ja työpaikalla

Jos sinut on valittu oppisopimusopiskelijaksi, suoritat tutkinnon työpaikalla oman alasi töitä tekemällä. Muilla opiskelijoilla opiskelu alkaa yleensä koulun luokissa ja työsaleissa. Jokaiseen tutkintoon kuuluu myös työpaikalla opiskelua (TEO-jakso). Jos et silloin saa palkkaa, tehdään jakson ajaksi koulutussopimus. Jos työnantaja maksaa sinulle palkkaa, opiskelet jakson ajan lyhytaikaisella oppisopimuksella. Kaikki suunnitelmat ja muutokset niihin sinä teet yhdessä tutoropettajasi kanssa.

Ruokailu

Perustutkinto-opiskelija saa ruokailla koulussa jokaisena koulupäivänä. Ainoastaan työvoimakoulutuksen opiskelijat eivät saa ruokailla ilmaiseksi. Aamuisin on koululla tarjolla ilmainen puuroateria. Jos tarvitset erityisruokavalion, kerro asiasta heti ensimmäisenä koulupäivänä Starttipäivän esittelijälle.

Opiskeluhuolto

Opiskelijalla on mahdollisuus saada opiskelijaterveydenhuollon palveluita sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Opiskeluhuollossa teemme yhteistyötä myös seurakuntien, nuorisotoimen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lue lisää opiskeluhuollosta

Kaksi opiskelijaa tietokoneen äärellä sohvalla.

Muut opiskelijaa ja opiskelua koskevat asiat

Savon ammattiopiston nettisivuilta ja erityisesti Opiskelijalle-osiosta löytyy lisää tietoa opiskelusta. Tärkeää tietoa saa myös Starttipäivistä, tutoropettajalta, opinto-ohjaajalta ja Wilmasta.