Miten opiskelet?

Kolme opiskelijaa ja opettaja pöydän äärellä

Perustutkinto 

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto sisältää tulevaan ammattiisi liittyviä opintoja (ammatilliset tutkinnon osat) ja kaikille yhteisiä opintoja (YTOT).

Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)

  • pakolliset opinnot antavat sinulle perustietoja ja –taitoja tutkinnostasi
  • oman osaamisalan opinnoissa opiskelet oman ammattisi asioita
  • valinnaisista osista saat lisää osaamista ammattiisi

Yhteiset tutkinnon osat, YTOT (35 osp)

  • suomen kieli, muut kielet, tieto- ja viestintätekniikka, taide ja luova ilmaisu
  • matematiikka, fysiikka ja kemia
  • suomalainen yhteiskunta, työelämä ja oman urasi suunnittelu

Suunnitelma omista opinnoistasi

Sinä teet opiskelusuunnitelman yhdessä oman tutoropettajasi kanssa heti opintojen alussa. Suunnitelman nimi on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siihen kirjataan seuraavia asioita:

  • Pääasiat ja aikataulu sinun tutkinnostasi
  • Toiveet ja mahdolliset avun tarpeet
  • Omat vahvuudet ja aiempi osaaminen, esimerkiksi opinnot ja työkokemus
  • Muuta tärkeää, joka vaikuttaa sinun opintoihisi

 

HOKS-suunnitelma ja siihen tehtävät muutokset kirjataan Wilmaan. Perustutkinnon opiskelu kestää keskimäärin kolme vuotta, mutta opiskelun pituus saattaa muuttua opintojen aikana. Kalenteri opiskeluvuoden jaksoista ja vuoden koulupäivistä on Wilman etusivulla.

Opiskelija istuu hitsauskypärä päässä ja hymyilee.

Opiskelu koulussa ja työpaikalla

Ammatillisten opintojen opiskelu alkaa yleensä koululla koululuokissa ja työsaleissa. Aluksi opiskeluun kuuluu oman tutkinnon perusasioita. Asiakaspalvelun ammateissa opiskelija pääsee harjoittelemaan asiakastyötä usein jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Tämä voi tapahtua joko koululla tai työpaikalla.

Oman HOKS-suunnitelman mukaisesti sinäkin pääset työpaikalle (TEO-jakso) tekemään tulevan ammattisi työtehtäviä. Opiskelu koululla ja työpaikoilla yleensä vuorottelee koko opintojen ajan. 

Oppisopimuksen tehnyt opiskelija opiskelee ja tekee samaan aikaan palkkatyötä omalla työpaikallaan. Työ tehtävät ovat omaan tutkintoon kuuluvia tehtäviä. Oppisopimusopiskelijan opintoihin kuuluu myös tietokoneella opiskelua kotona ja lyhytaikaisia jaksoja koululla.

Ruokailu

Perustutkinnon opiskelijana saat ruokailla koulussa ilman maksua. Ainoastaan työvoimakoulutuksen ja oppisopimuksen solmineet opiskelijat eivät saa ruokailla koululla ilmaiseksi. Aamuisin voit käydä koululla puuroaterialla, joka ei maksa mitään. Jos tarvitset erityisruokavalion, kerro asiasta heti ensimmäisenä koulupäivänä Starttipäivän esittelijälle.

Opiskeluhuolto

Sinulla on opiskelijana mahdollisuus saada opiskeluhuollon eli terveydenhoitajan, koululääkärin, psykologin ja kuraattorin apua. Savon ammattiopiston opiskeluhuolto tekee yhteistyötä myös seurakuntien, nuorisotoimen ja muiden henkilökohtaista apua tarjoavien kanssa. 

Lue lisää opiskeluhuollosta

Kaksi opiskelijaa tietokoneen äärellä sohvalla.

Muut opiskelijaa ja opiskelua koskevat asiat

Savon ammattiopiston nettisivuilta ja erityisesti Opiskelijalle-osiosta löydät lisää tietoa opiskelusta. Tärkeää tietoa saat myös Starttipäivien aikana, omalta tutoropettajaltasi ja opinto-ohjaajaltasi ja Wilmasta.