Puutarha

Puutarhuriopiskelija leikkaa taimia kasvihuoneessa.

Savon ammattiopiston puutarha-alalla voit opiskella puutarhuriksi, floristiikan taitajaksi, kukka- ja puutarhakaupan myyjäksi, marjatilayrittäjäksi, puistopuutarhuriksi tai viheraluerakentajaksi. Alan kattavan perustietouden lisäksi kerrytät itsellesi syvemmän osaamisen kukka- ja puutarhakaupasta, puutarhatuotannosta tai viheralalta. Puutarha-alan tutkintonimike on puutarhuri. 

Tutustu puutarha-alan perustutkintoon koulutuskalenterissa.

Puutarhuri pitää basilikaa kädessä.

Valmistuttuasi puutarha-alan asiantuntijaksi, omaat syvällisen ymmärryksen kasveista ja niiden kasvuun vaikuttavista tekijöistä, oli kyse sitten viheralueista, avomaasta, kasvihuoneista tai kukka- ja puutarhakaupoista. Sinulla on kyky tuottaa laadukkaita ja turvallisia palveluita sekä puutarhatuotteita, kaiken aikaa noudattaen tiukasti alalle asetettuja lainsäädännöllisiä vaatimuksia, määräyksiä ja sopimuksia.

Puutarha-ala on myös muutakin kuin kukkaloistoa ja puutarhojen suunnittelua. Opiskelet liiketoiminnan ja taloudellisen toiminnan periaatteita, työturvallisuuteen perehtymistä unohtamatta. Valmistuttuasi osaat toimia osana ammattialasi verkostoa ja työyhteisöä sekä edistää kestävää kehitystä toimialallasi.

Koulutustarjontaamme kuuluvat myös puutarha-alan täydennyskoulutukset

Osaamisalat 

Puutarha-alan osaamisalat ovat

  • kukka- ja puutarhakauppa
  • puutarhatuotanto
  • viherala.

 

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan suorittaneena puutarhurina osaat esitellä, myydä ja hinnoitella kukka- ja puutarhakaupan tuotteita, tarvikkeita ja palveluja. Neuvot asiakkaita tuotteiden valinnassa ja hoidossa sekä hinnoittelet ja myyt sidontatöitä. Osaat käsitellä kasveja niin, että niiden vehreys ja myyntikelpoisuus säilyvät. 

Puutarhatuotannon osaamisalan suorittaneena tuotantopuutarhurina työskentelet kasvimaalla tai avomaalla kasvattaen puutarha-alan tuotteita. Osaat suunnitella ja toteuttaa kasviryhmän viljelyprosessin sekä valita parhaiden viljelymenetelmien lisäksi myös oikeat työ- ja tuotantotavat. 

Viheralan osaamisalan suorittaneena viherrakentajana rakennat ja ylläpidät viihtyisiä ja turvallisia ympäristöjä. Tunnet viherrakentamisen materiaalit ja oikeaoppisen käsittelyn. Osaat tulkita viherrakentamisen ja ylläpidon asiakirjoja sekä noudattaa alan laatuvaatimuksia. Hallitset viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa käytettävät koneet ja laitteet. 

Viherrakentaja työskentelee.

Tulevaisuuden työ 

Puutarhurina voit toimia kukka- ja puutarhakaupassa tuotteiden ja palveluiden myyntitehtävissä, viljelijänä puutarhatuotannossa tai viherrakentamisen tai viheralueiden ylläpitotehtävissä. Voit työllistyä esimerkiksi kasvihuoneyrityksiin, avomaan viljelyksille, kukka- ja puutarhakauppaan, puistojen rakentamisen ja ylläpidon tehtäviin, hautausmaille, golfkentille tai viheralan yrityksiin. 

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Huttunen Riina
koulutuspäällikkö
TELMA
luonto- ja ympäristöala
puutarha-ala
maatalousala
Haapamäentie 1
70900 Toivala