Metsä

Ponsse Scorpion harvesteri www.ponsse.com.

 

  Metsäala on yksi maamme suurimmista teollisuudenaloista ja työllistäjistä. Metsäteollisuus muodostaa suuren osan Suomen vientituloista. Metsäalalla tarvitaan aina ammattilaisia, jotka tuntevat suomalaisten metsien erityispiirteet, hoidon ja hakkuun. Savon ammattiopiston metsäalan opinnoissa tutustut kattavasti metsänhoitoon, luontoon ja metsäalan töissä tarvittavaan tekniikkaan. Savon ammattiopiston metsäalalla voit suorittaa metsäalan perustutkinnon ja valmistua joko metsäkoneenkuljettajaksi tai metsuri-metsäpalveluiden tuottajaksi.

  Tutustu koulutuksiin koulutuskalenterissamme:

  Kaksi metsuriopiskelijaa sahaa puuta.

  Vaikka metsäalan opinnot sisältävät myös teoriaopiskelua, opit alan työtekniikat ja työkoneiden käytön käytännön töitä tekemällä. Käytössämme on niin simulaattoreita kuin kattava valikoima metsäalan koneita ja laitteita.

  Opintoihin sisältyy työskentelyä oikeissa metsissä, oikeilla metsäkoneilla, mikä antaa sinulle arvokasta kokemusta ja varmuutta alalla toimimiseen.

  Savon ammattiopiston metsäalan perustutkinnossa voit valita osaamisalaksesi metsäkoneenkuljetuksen tai metsätalouden.

  Perustutkinnon lisäksi tarjoamme osatutkintoja (hirsirakentajan koulutus) sekä esimerkiksi hakkuukoneenkuljettajan, kuormatraktorinkuljettajan ja metsätalousyrittäjän ammattikoulutuksia. 

  Osaamisalat 

  Metsäalan osaamisalat ovat metsäkoneenkuljetus ja metsätalous.

  Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalta valmistut metsäkoneenkuljettajaksi. Voit erikoistua koneelliseen puutavaran valmistamiseen, puutavaran lähikuljetukseen, koneellisiin maanmuokkaus- ja metsänhoitotöihin tai puutavaran autokuljetukseen. Metsäkoneenkuljettajan osaamisalan opintoja tarjoamme Toivalan kampuksen lisäksi myös Kajaanissa yhteistyössä Kajaanin ammattiopiston kanssa. 

  Metsätalouden osaamisalalta valmistut metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi. Suunnittelet ja toteutat työssäsi metsänviljelyä, taimikonhoitoa, metsänparannustöitä ja metsänhakkuuta. Työvälineitäsi ovat esimerkiksi raivaus- ja moottorisaha. Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tehtävät voivat edellyttää hyvää kuntoa ja kestävyyttä. 

  Ponsse Scorpio harvesteri sahaa puuta www.ponsse.com

  Tulevaisuuden työ 

  Metsäkoneenkuljettajana voit työskennellä metsäkone- tai puunkorjuuyrityksen palveluksessa tai ryhtyä itse yrittäjäksi. 

  Metsuri-metsäpalvelujen tuottajana työllistyt esimerkiksi metsäpalveluyrityksiin tai metsänhoitoyhdistyksiin. Voit toimia myös yrittäjänä. 

  Vihreä havumetsä.

  Täydennyskoulutus

  Perustutkintojen lisäksi löydät opetustarjonnastamme metsäalan täydennyskoulutuksia. Tutustu tarjontaan koulutuskalenterissa:

  Lisätietoja

  Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
  Puustinen Ari
  koulutuspäällikkö
  metsäala
  Toivalan kampusvastaava
  asuntolatoiminta
  Haapamäentie 1
  70900 Toivala