Luonto- ja ympäristöala

Nuotio.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa on sekä luonto-ohjaajan että ympäristönhoitajan osaamisalat. Luontoalan ammattitutkinnon suorittamalla valmistut joko erä- ja luonto-oppaaksi tai riistanhoitajaksi. Ympäristöalan opinnoissa voit suorittaa muun muassa vesihuoltoalan opintoja oppisopimuksena.

Kaikkiin luonto- ja ympäristöalan koulutuksiin voi hakea jatkuvan haun kautta. Hae tästä!

Koulutus on päivä-, ilta- tai monimuoto-opetusta koulutuksesta riippuen. Opinnot on suunniteltu aikuisille, joilla on aikaisempaa työkokemusta tai ammatillista koulutusta.

Mies melomassa vesistössä.

Luonto-ohjaaja

Luonto-ohjaajan opinnot antavat valmiudet työskennellä luontomatkailun monipuolisissa tehtävissä kuten ohjelmapalveluiden suunnittelijana ja vetäjänä, erilaisten asiakasryhmien ohjaajana luontokohteissa tai ammattilaisena alan asiakaspalvelutehtävissä. Luonto-ohjaajan osaamista voi hyödyntää myös esimerkiksi opetus- tai hoito-alan työtehtävissä.

Käytännönläheisen koulutuksen aikana perehdymme muun muassa

 • luonto-alan työtehtäviin sekä palvelutuotteisiin. 
 • toimimiseen ohjelma-, hyvinvointi-, virkistys- ja ulkoilupalveluissa.
 • erilaisiin luontokohteisiin ja asiakasryhmiin.
 • uusien luontomatkailutuotteiden rakentamiseen.

 

Tutustumme luontoon myös kasvatusympäristönä ja sen antamiin monipuolisiin mahdollisuuksiin, joita voi käyttää opetus- tai ohjaustyön sekä hyvinvoinnin tukena.

Luonto-ohjaajat voivat työllistyä yritysten lisäksi järjestöjen ja kuntien työpaikkoihin. Koulutus antaa valmiudet myös yrittäjyyteen.

Hae tästä: luontoalan osaamisala (luonto-ohjaaja).

Kaksi opiskelijaa tutkii sammalta metsässä.

Ympäristönhoitaja

Ympäristönhoitajan opinnot antavat edellytykset toimia rakennetun ympäristön ja luontokohteisen kunnostus- ja hoitotehtävissä. Työnä voi olla esimerkiksi puuntaimien istutus, vieraslajien torjunta, ulkoilualueiden hoitaminen tai raivaustyöt. Ympäristönhoitaja osaa rakentaa pitkospuut, laavun ja pienimuotoisia piha- ja rakennelmia sekä tehdä metsänhoidollisia ja maisemallisia raivaustöitä.

Opinnoissa perehdymme muun muassa

 • toimintaympäristön luontoon.
 • maastossa liikkumisen taitoihin.
 • kiertotalouteen ja ympäristövastuullisuuteen.
 • alan työkoneisiin ja -laitteisiin ja niiden huoltoon.
 • turvallisen toimintaa alan työtehtävissä.

 

Ympäristönhoitajat työskentelevät esimerkiksi ympäristönhoidon ja -kunnostuksen tehtävissä yrittäjinä tai julkisella sektorilla.  

Tässä käytännönläheisessä ammatissa työsi jäljet näkyvät vielä pitkään!

Hae tästä: ympäristöalan osaamisala (ympäristönhoitaja).

Luontoalan ammattitutkinto

Luontoalan ammattitutkinnon suorittamalla valmistuu joko erä- ja luonto-oppaaksi tai riistanhoitajaksi.

Kolme opiskelijaa lukee pimeässä otsalampun valossa karttaa.

 

Erä- ja luonto-opas

Eräoppaan ammattitutkinto toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutus sopii luontoalasta kiinnostuneille ja luonto-ohjaajan, alan muun koulutuksen tai vankan työkokemuksen hankkineille. Koulutus soveltuu myös täydennyskoulutukseksi esimerkiksi opettajille, nuoriso-ohjaajille tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Opintoihin kuuluu luonnontuntemuksen lisäksi muun muassa

 • erätaitoja ja eräkokkausta.
 • luontoaktiviteetteihin tutustumista ja ohjaamista.
 • erityisryhmien opastamista luonnossa.
 • luontoalan yritystoiminnan ja luonnon tuotteistamisen suunnittelu.

 

Koulutuksen aikana on vaelluksia Suomen tai Ruotsin Lapissa eri vuodenaikoina. Opintoihin sisältyy ensiapukoulutus.

Hae tästä: luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opas.

Kaksi opiskelikjaa seisoo metsästysvaatteissa ulkosalla.

Riistanhoitaja

Riistanhoitajan monimuotokoulutus sopii esimerkiksi luontomatkailuyrityksissä, metsäalan ammateissa, riistanhoitoyhdistyksissä tai metsästysseuroissa toimiville henkilöille vankkana ammatillisena lisäkoulutuksena.

Koulutuksen painopistealueet ovat riistanhoito, luontopalvelujen järjestäminen ja metsästyspalvelut. Koulutuksen aikana suoritetaan myös metsästyksen julkisiin hallintotehtäviin liittyviä koulutuksia kuten metsästäjätutkintojen vastaanottajakoulutus.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksessa hyödynnetään mittavaa havaintokohdeverkostoa ja monipuolisia työelämäyhteyksiä.

Hae tästä: luontoalan ammattitutkinto, riistanhoitaja.

Opiskelija tutkii laboratoriossa näytettä.

Ympäristöalan ammattitutkinto

Koulutustarjontaamme kuuluu myös ympäristöalan ammattitutkinto, vesihuollon osaamisala.

Ammattitutkinto antaa valmiudet toimia vesihuoltoverkostojen rakentamisen tai kunnossapidon tehtävissä. Tutkinto sopii aikaisempaa koulutustaan päivittävälle, työelämässä kokemusta kerryttäneelle tai samankaltaiselta alalta vesihuoltoalalle siirtyvälle. Koulutus toteutetaan tällä hetkellä oppisopimuskoulutuksena.

Hae tästä: ympäristöalan ammattitutkinto, vesihuollon osaamisala.

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Huttunen Riina
koulutuspäällikkö
TELMA
luonto- ja ympäristöala
puutarha-ala
maatalousala
Haapamäentie 1
70900 Toivala
Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Hytönen Arja
lehtori
luonto-ohjaajan koulutus
tutkintovastaava (luonto- ja ympäristöalan pt, matkailupalvelujen at)
Haapamäentie 1
70900 Toivala
Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Rissanen Eelis
lehtori
ympäristönhoitajakoulutus
tutkintovastaava (ympäristöalan at)
Haapamäentie 1
70900 Toivala
Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Kröger Jesse
lehtori
erä- ja luonto-oppaan koulutus
tutkintovastaava (luontoalan at)
Haapamäentie 1
70900 Toivala