Sosiaali- ja terveysala

Kaksi lähihoitajopiskelijaa hoitaa vanhusta.

Sosiaali- ja terveysalan opinnoista valmistut ammattilaiseksi, jolle toisten terveys ja hyvinvointi ovat työn peruspilari. Sosiaali- ja terveysala on moniammatillinen ja työympäristöt monipuolisia. Savon ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opinnoista valmistut joko lähihoitajaksi tai perustason ensihoitajaksi.

Perustutkinnon suorittaneena sinulla on kattavat perusvalmiudet ammattialasi tehtäviin sekä erikoistuneempi ammattitaito, joka perustuu valitsemaasi osaamisalaan. Perustutkinto antaa sinulle valmiudet toimia työssäsi alan toimintaohjeita, säädöksiä, arvoja ja ammattietiikkaa noudattaen.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaasi tai potilaasi terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Osaat kuunnella ja myötäelää. Kykenet myös kasvua ja osallisuutta edistävään hoito- ja huolenpitotyöhön erilaisissa toimintaympäristöissä. Annat asiakaslähtöistä palvelujen ohjausta, hyödynnät hyvinvointiteknologiaa ja kehität omaa ammattitaitoasi. Potilas- ja asiakasturvallisuuden noudattaminen ovat toimintasi elinehtoja.

Opiskelija mittaa verenpainetta.

Osaamisalat 

Sosiaali- ja terveysalan osaamisaloja on kahdeksan. Lähihoitajaopinnoissa valittavanasi osaamisaloista on  

  • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, 

  • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, 

 

Perustason ensihoidon osaamisalalta valmistut perustason ensihoitajaksi. 

Nainen lukee kirjaa lapsille.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä opinnoista (35 osp).

Tutustu sosiaali- ja terveysalan perustutkintoihin koulutuskalenterissa:

Tulevaisuuden työ 

Sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja on niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Työ on mahdollisesti vuorotyötä ja fyysisesti kuormittavaa.

Lähihoitajan tutkinnon suorittaneena voit työskennellä kattavasti hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön sekä koti-, avo- ja laitoshoidon työtehtävissä osaamisalastasi riippuen.  

Työpaikkoja tarjoavat myös perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Tällöin työskentelet esimerkiksi vuodeosastoilla, poliklinikoilla, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suoritettuasi voit toimia myös yrittäjänä. 

Perustason ensihoitajana voit työskennellä esimerkiksi sairaankuljetuksessa tai päivystysvastaanotolla. Sinun on mahdollista suuntautua monipuolisesti muuallekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin (pois lukien varhaiskasvatuksen tehtävät).

Hoitaja auttaa ja antaa tukea vanhemmalle naiselle.

Täydennyskoulutus

Opetustarjontaamme kuuluvat perustutkintojen lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Voit myös suorittaa tutkinnon osia tai ensiapukoulutuksen.

Lisätietoja

Kuva yhteystiedosta Ylisipola Sanna
Ylisipola Sanna
koulutuspäällikkö Iisalmi
hyvinvointi
liiketalous
yksikkövastaava
suojeluvastaava
PL 12 (Asevelikatu 4)
74101 Iisalmi
Kuva yhteystiedosta Ronkainen Ritva
Ronkainen Ritva
koulutuspäällikkö Kuopio
hyvinvointi
ensihoito
suun terveydenhoito
lähihoitajakoulutus
PL 87 (Presidentinkatu 1)
70101 Kuopio