Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä

Savon koulutuskuntayhtymä toteutti 2016-2018 Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä -hankkeen (KePoSa), jonka tavoitteena oli tukea pohjoissavolaisia pk-yrityksiä ympäristövastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä. Hankkeeseen osallistui 12 yritystä, joissa kartoitettiin ja tunnistettiin toiminnan ympäristövaikutuksia sekä kehitettiin ympäristövastuullisempia toimintatapoja.

Yritysten ympäristötyön keskeisistä tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista koottiin julkaisu. Toivomme, että se antaa ideoita ja innostusta ympäristövastuullisten toimintatapojen kehittämiseen.

Pääset julkaisuun tästä.

 

Samalta kirjoittajalta