Yhteishaku 2021 alkaa pian

12.2.2021
Imagokuva, jossa nuori nainen katsoo kameraan ja on reppu selässä. Teksti: Kestävän tulevaisuuden tekijä. Musta tausta.

Hyvä yhteishaussa hakevan nuoren huoltaja,

nuorenne on tekemässä tärkeää valintaa: mihin suunnata peruskoulun päättyessä? Mielipiteelläsi on nuoren tulevaan valintaan suuri vaikutus. Kannustankin sinua tutustumaan ennakkoluulottomasti eri koulutusvaihtoehtoihin yhdessä nuoresi kanssa.

Tarjoamme nuorelle kuljettavaksi lukuisia yksilöllisiä polkuja, joita pitkin hän voi edetä kohti unelmansa ammattia. Polkuun voidaan tehdä joustavasti muutoksia. Lupaamme, että lopulta polun päässä opiskelijoillemme on pätevyys päästä ammattiin ja hyvät työllistymismahdollisuudet, yleisimmin kahden ja puolen tai kolmen vuoden kuluttua. Opintoihin sisältyy myös jatko-opintomahdollisuudet.

Ammatillisessa koulutuksessa pääsee valmistumaan unelma-ammattiinsa. Lukiossa saa mahdollisuuden laajan yleissivistyksen hankkimiseen, ja voi suuntautua oman uran selkiytyessä jatko-opintoihin hakemisen kannalta tarpeellisiin oppiaineisiin. Opintojen aikana vaihtaa myös opintojen suuntaa, jos toiveet ammatin sisällöstä tarkentuvat. Siirtymiset tutkintojen välillä sekä ammatillisen ja lukiokoulutuksen välillä ovat arkipäivää. Nuori voi myös suorittaa sekä ammatillisen että lukiokoulutuksen valituilla aloilla kaksoistutkinnon avulla.

Työelämä ja ammatit muuttuvat, mutta ammattiosaajia tarvitaan aina. Ammatillisen koulutuksen opiskelujaksot työelämässä antavat tuntuman työn tekemiseen, kerryttävät työkokemusta ja ovat siten ovi tulevaan työpaikkaan.

Ammatillisesta koulutuksesta saa jatko-opintokelpoisuuden kaikkiin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin. Merkittävällä osalla ammattikorkeakoulun aloittavista onkin suoritettu ammatillinen tutkinto.

 

Monien mahdollisuuksien ammatillinen koulutus

Yhteishaussa on tarjolla kymmeniä perustutkintoja, joista jokaisesta voi suunnata eri ammatteihin. Koulutus mahdollistaa myös erikoistumisen ja opintojen syventämisen ammatti- ja erikoisamattitutkinnoilla.

Ammatilliseen koulutukseen voi yhdistää opintoja ulkomailla, yrittäjyysopintoja, korkeakouluopintoja sekä lukio-opintoja. Kuopion alueen urheiluakatemian kautta huippu-urheilijoiden opiskelu sovitetaan harjoitus- ja kilpailuaikatauluihin.

Opinnoissa voi edetä nopeasti tai hitaasti, itsenäisesti tai paljon tukea saaden. Jokaiselle laaditaan yksilöllinen opintopolku, jossa huomioidaan opiskelijan tarpeet ja tavoitteet. Kaikille opiskelijoille nimetään vastuuopettaja opintojen ajaksi.

 

Uudenlaista oppimista monipuolisissa oppimisympäristöissä ja yhdessä työnantajien kanssa

Savon ammattiopisto ja Varkauden lukio on uudistanut tai on uudistamassa opetustilansa kaikilla kampuksilla. Uudistuvat tilat ovat terveet ja turvalliset, ja niissä noudatetaan tiukkoja Joutsenmerkin ja Sisäilmayhdistys ry:n Terve Talo –kriteereitä. Oppimista tapahtuu myös työpaikoilla ja digitaalisissa oppimisympäristöissä. Niiden kautta rakentuvat täydet työpäivät kunkin opiskelijan arjessa eri tavoin. Opintojen eteneminen tapahtuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, mutta aina tutkintovaatimusten kriteerit täyttäen.

Keräämme jatkuvasti palautetta opiskelijoilta ja työelämältä. Olemme saavuttaneet hyvän tason ja pidämme siitä kiinni. Vuonna 2020 opiskelijoiden antama palaute on ollut hyvällä tasolla. Asteikolla 1-5 saatujen palautteiden keskiarvo on tällä hetkellä 4,3.

Vastaavasti työelämältä saatu palaute on 4,0. Suoritetun päättökyselyn mukaan 85 % on työllistynyt valmistumisen jälkeen ja loput ovat siirtyneet mm. varusmiespalvelukseen tai jatko-opiskelemaan. Vuonna 2020 toteutetun laajan kyselyn mukaan valmistuneista 90 % on jo suositellut tai suosittelisi lämpimästi Sakkya opiskelupaikkana.

Meille on tärkeää, että pystymme tarjoamaan laadukasta, työelämän tarpeisiin vastaavaa ja jokaisen opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioivaa koulutusta. Haluamme aktiivisella vuorovaikutuksella kehittää toimintaamme ja auttaa siten opiskelemaan tulevia nuoria ottamaan elämässään turvatun askeleen eteenpäin.

Pidetään yhdessä huoli meistä kaikista ja tuetaan nyt keväällä erityisesti yhteishaussa valintaa tekeviä nuoria löytämään se oma polku, jota lähteä seuraavaksi etenemään!

 

Yhteishakuterveisin,

Heikki Helve
kuntayhtymän johtaja
Savon koulutuskuntayhtymä

Lue lisää