Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vieraili kampuksella

24.1.2023
Ihmisiä ravintolatilassa: ministeri Honkonen puhuu mikrofoniin ja muut kuuntelevat.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vieraili Savilahden kampuksellamme. Vierailun aikana Honkonen kertoi opettajankoulutuksen kehittämisohjelmasta ja halusi kuulla opettajilta itseltään toiveita ja näkemyksiä, mihin suuntaan opettajankoulutusta pitäisi kehittää.  

Keskustelun yhdeksi suureksi teemaksi nousi erityisen tuen tarpeen lisääntyminen. Opettajat toivoivat puheenvuoroissaan erityispedagogiikan opintoja kiinteäksi osaksi tutkintoa sen sijaan, että se on valinnaisena osana. Integroidut opetusryhmät haastavat ja huomiota täytyy jakaa hyvin eritason oppijoille samanaikaisesti. Yleiset ja myös ainekohtaiset erityispedagogiikan opinnot jo tutkintovaiheessa, mutta myös täydennyskoulutuksena toivottiin antavan opettajille työkaluja opettaa ja olla tukena.

- On tärkeää turvata opettajien uranaikainen osaamisen kehittyminen. Jatkuva oppiminen pitää olla realistinen vaihtoehto myös opettajille, ministeri Honkonen sanoi.

Suomi toisena kielenä -opiskelijoiden (S2) ohjaaminen ja siihen panostus tuli myös esiin opettajien osaamistarpeen kehittämiskeskustelussa. Maahanmuutto ja kiristyvä työvoiman tarve lisäävät myös heikomman suomen kielen taitajien määrää opetusryhmissä, mikä luo tarpeen muun muassa selkeille materiaaleille ja kulttuurien tuntemukselle.

- Toimimme jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, jossa opettajien osaaminen ja sen ylläpitäminen ovat oppimisen kulmakiviä. Siitä huolehtiminen ja opetukseen keskittymisen mahdollistaminen haastavat meitä kaikkia positiiviseen yhdessä tekemiseen, toteaa kuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen vetämässä keskustelussa oli paikalla lähes 100 sakkylaista. Vierailu oli osa ministeri Honkosen Opettajakiertuetta (valtioneuvosto.fi), ja vierailun järjesti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää

Yhteishaku 2024 on alkanut

Olisitko tulevaisuuden timanttinen timpuri, trendihiusten leikkaaja, tukkimetsää ison moton kahvo

20.2.2024