Savon koulutuskuntayhtymän tilikausi 2021 oli tavoitetta parempi

14.6.2022
Behind the scene -kuva, jossa vihreää kangasta vasten on haastattelutilanne ja taustalla on valo- ja äänimiehet ja edessä kamerat.

Savon koulutuskuntayhtymän tilikausi 2021 oli hyvä niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Yleinen ammatillisen osaamisen tarve näkyy opiskelijamäärien kasvamisena ja yhteistyö alueen työelämään on tiivistynyt entisestään.

Savon koulutuskuntayhtymän valtuusto käsitteli kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen kokouksessaan 7.6.2022. Tutustu tilinpäätökseen (pdf).

 

Tilikausi 2021 toi kelpo tuloksen

Savon koulutuskuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat 74,5 milj. €. Tavoitteeksi oli asetettu 72,8 milj. €.

Toimintatuotot koostuivat pääasiallisesti valtio-osuusrahoituksen ammatillisen opetuksen varsinaisesta osuudesta (55,4 milj. €), lukiokoulutuksen rahoituksesta (1,5 milj. €) sekä harkinnanvaraisesta rahoituksesta (3,8 milj. €). Harkinnanvaraiseen rahoitukseen kuuluu muun muassa lentokoneasennuksen perustutkinnon harkinnanvarainen korotus, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen sekä opettajien ja ohjaajien lisäpalkkaukseen tarkoitettu lisärahoitus, mutta myös valtionosuuden kasvu, jonka tarkoituksena oli vähentää koronavuoden aiheuttamien taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia. Lisäksi kuntayhtymä sai vuonna 2021 strategiarahoitusta 0,5 milj. €.

Kuntayhtymän myyntituotot muodostuvat ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksesta 59,0 milj. euroa, lukiokoulutuksen rahoituksesta 1,5 milj. euroa sekä muista myyntituotoista 3,8 milj. euroa. Muissa myyntituotoissa myynti Savon Koulutus Oy:lle oli vuonna 2021 yhteensä 1,4 milj. euroa. Vuonna 2021 myyntituotot olivat yhteensä 0,6 milj. euroa isommat verrattuna edellisen vuoteen.

Toiminnan kehittämiseen käytettiin strategiarahoitusta ja hankerahoitusta. Tukia ja avustuksia saatiin yhteensä 3,6 milj. euroa (1,3 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän). Edellisenä vuonna 2020 hankerahoitusta ja muita avustuksia tuloutettiin 4,9 milj. euroa, mikä sisälsi myös vuosina 2018 - 2020 myönnettyä strategiarahoitusta (2,6 milj. euroa). Vuonna 2021 strategiarahoitusta oli käytössä 0,6 milj. euroa.

Muut toimintatuotot olivat 6,3 milj. euroa, joka on 4,5 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Muut toimintatuotot sisälsivät Presidentinkatu 3:n myyntituloja 5,6 milj. euroa (vuonna 2020 nämä 0,8 milj. euroa).

Ulkoiset toimintakulut olivat 65,2 milj. euroa (vuonna 2020 63,8 milj. euroa), joista henkilöstökulut olivat 44,5 milj. euroa (vuonna 2020 43,4 milj. euroa). Palvelujen ostot ja kulut aineista, tarvikkeista ja tavaroista olivat yhteensä 14,9 milj. euroa, joka on 0,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2020. Tilikauden toimintakate oli 9,0 milj. euroa ja vuosikate rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen 8,9 milj. euroa.

Vuoden 2021 poistot olivat yhteensä 9,4 milj. euroa. Toimintavuodelle kohdistui lisäpoistoja yhteensä 5,4 milj. euron verran (vuonna 2020 4,5 milj. euroa).

Tilikauden tulokseksi muodostui -0,5 milj. euroa, kun kirjattu tavoite oli -2,6 milj. €. Poistoeron ja rahastojen muutoskirjausten jälkeen tilikauden 2021 ylijäämä oli 0,3 milj. euroa.

 

Perustehtävänä osaamisen lisääminen

Kasvava osaajapula, osaamisen vaatimustason kasvu ja uudistuminen, lyhyiden kohdennettujen koulutusten tarve, työmarkkinoiden nopeatempoisuus ja koronapandemian aiheuttamat voimakkaan toimialakohtaiset vaikutukset vaikuttavat ammatilliseen koulutukseen voimakkaasti. Näiden lisäksi myös opiskelijoiden kasvava monimuotoisuus muuttaa toimintaympäristöä: muun muassa alanvaihtajien ja maahanmuuttaneiden opiskelijoiden määrä kasvaa kohisten, mihin ammatillisen koulutuksen on reagoitava. Savon koulutuskuntayhtymä on pystynyt vastaamaan ja sopeutumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

Opiskelijamäärät nousivat merkittävästi vuonna 2021: Opiskelijavuosia kertyi 6 315, kun tavoite oli 5 800. Merkittävää on myös oppisopimusten määrän lisääntyminen 44 prosentilla edellisestä vuodesta. Erinomaiset tulokset vahvistavat toimintaamme ja talouden perustaa tuleville vuosille. Savon ammattiopiston palveluille on kysyntää.

Opiskelijoilta ja työelämältä saadussa palautteessa näkyi heidän luottamus toimintaamme: opiskelijapalautteen arvio oli 4,0 ja työelämäpalaute niin ikään 4,0. Työllistyminen valmistumisen jälkeen on säilynyt hyvällä tasolla ollen 82 %.

”Katsoessani vuotta 2021 kokonaisuutena tunnen tyytyväisyyttä. Ne asiat, joihin olemme voineet itse vaikuttaa, olemme tehneet hyvin. Muihin asioihin olemme reagoineet onnistuneesti”, sanoo kuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

 

Lisätietoja

Kuva yhteystiedosta Helve Heikki
Helve Heikki
kuntayhtymän johtaja
kuntayhtymän yleisjohto
kuntayhtymäpalvelujen kehittäminen
strateginen kehittäminen
luottamushenkilötoiminta
markkinointipalvelut
sisäinen tarkastus
turvallisuus
PL 87 (Sammakkolammentie 2)
70101 Kuopio

Lue lisää