Savon koulutuskuntayhtymälle kelpo tulos poikkeusvuonna 2020

23.3.2021
Leipuriopiskelija esittelee leivosta.

Vuosi 2020 osoitti sen, että Savon koulutuskuntayhtymä on kykenevä vastaamaan suuriin haasteisiin ja sopeuttamaan perustehtävänsä toteuttamisen myös maailmanlaajuisen epidemian edessä. Opiskelijamäärät kääntyivät nousuun loppuvuotta kohden mentäessä.

Savon koulutuskuntayhtymä hallitus käsittelee kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen kokouksessaan perjantaina 26.3.2021. 

 

Tilikausi toi hyvän tuloksen

Savon koulutuskuntayhtymän ulkoiset toi­min­ta­tuo­tot olivat 70,6 milj. €. Tuotot koostuivat pääasiallisesti valtio-osuusrahoituksen ammatillisen opetuksen varsinaisesta osuudesta (55,4 milj. €), lukiokoulutuksen rahoituksesta (1,4 milj. €) sekä harkinnanvaraisesta rahoituksesta (3,76 milj. €). Harkinnanvaraiseen rahoitukseen kuuluu muun muassa lentokoneasennuksen perustutkinnon harkinnanvarainen korotus sekä opettajien ja ohjaajien lisäpalkkaukseen tarkoitettu lisärahoitus, mutta myös valtionosuuden kasvu, jonka tarkoituksena oli vähentää koronavuoden aiheuttamien taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia.

Valtio-osuusrahoituksen lisäksi kuntayhtymä sai vuonna 2020 strategiarahoitusta 0,45 milj. €. Hankerahoituksen, edellisten vuosien strategiarahoitusten ja muiden avustusten osuus toimintatuotoista oli 4,9 milj. €. Muut myyntituotot olivat 3,3 milj. €, josta Savon Koulutus Oy:n osuus oli 1,2 milj. €. Muut toimintatuotot sisälsivät Presidentinkatu 3:n myyntituloja 0,8 milj. € ja pääasiassa poistettavan kaluston myyntituloja 49 t.€.

Savon koulutuskuntayhtymän toimintakulut vuonna 2020 olivat 63,8 milj. €, josta henkilöstökulujen osuus vei 43,4 milj. €. Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat osuudeltaan 14,4 milj. € ja muut toimintakulut 5,8 milj. €. Tilikauden toimintakate oli 6,8 milj. € ja vuosikate 6,7 milj. €. Poistoja vuonna 2020 oli 8,3 milj. €. Isoimmat poistokohteet olivat Presidentinkadun, Varkauden ja Muuruveden kiinteistöjen lisäpoistot vaikuttivat kokonaispoistoihin 4,5 milj. eurolla.

Poistoerojen ja rahastojen muutoskirjausten jälkeen tilikauden ylijäämä oli 0,2 milj. €.

Kuntayhtymän taseessa on kertynyttä ylijäämää vuoden 2020 yli­jää­män lisäämisen jälkeen 30 milj. euroa. Konsernin ti­li­kau­den ali­jää­mä oli 0,2 milj. euroa, konsernitaseessa on yli­jää­mää vuo­den 2020 lopussa 40,5 milj. euroa.

 

Perustehtävämme ansiokasta hoitoa

Perustehtävämme on lisätä nuorten ja aikuisten osaamista, vastata alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehittää alueen työelämää. Poikkeusvuodesta huolimatta Savon koulutuskuntayhtymä teki enemmänkin kuin torjuntavoiton, sillä muun muassa saamamme palaute opiskelijoilta ja työelämältä ylitti tavoitteemme.

Erillinen selvitys kevään 2020 aikaisesta etäopetukseen siirtymisestä sai kansallisesti korkean arvosanan. Etäopetuksesta ja toimintaympäristön muutoksesta huolimatta opiskelijoilta ja työelämältä saadussa palautteessa näkyi heidän luottamus toimintaamme: opiskelijapalautteen arvio oli 4,3 ja työelämäpalaute 4,0. Työllistyminen valmistumisen jälkeen on säilynyt hyvällä tasolla ollen 82 %.

Tavoitteellinen opiskelijavuosikertymä jäi alle tavoitteen. Tähän mer­kit­tä­väs­ti vaikutti koronapandemian myötä vähentynyt kou­lu­tuk­sen myyn­ti ja ikäluokkien pieneneminen. Jatkuvan haun te­hos­ta­mi­nen ja on­nis­tu­mi­nen kou­lu­tuk­sen myyn­nis­sä ovat kes­kei­siä keinoja lisätä opis­ke­li­ja­vuo­si­ker­ty­mää. Opiskelijamäärät kääntyivätkin hienoiseen nousuun loppuvuotta 2020 kohden mentäessä.

”Katsoessamme eteenpäin meidän on jatkettava uudistumista. Painopisteenä on pedagogisen osaamisen kehittäminen ja toimiminen kolmessa oppimisympäristössä: lähiopetus, verkko-opinnot ja työelämä. Erityisesti menestyminen edelleen tiivistyneissä työelämäyhteyksissä on meille tärkeää nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.”, visioi kuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

 

Lisätietoja

Kuva yhteystiedosta Helve Heikki
Helve Heikki
kuntayhtymän johtaja
kuntayhtymän yleisjohto
kuntayhtymäpalvelujen kehittäminen
strateginen kehittäminen
luottamushenkilöhallinto
PL 87 (Sammakkolammentie 2)
70101 Kuopio

Ajankohtaista

Taitaja2021-joukkue

Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jossa kilpaillaan ammattitaidon Suom

17.3.2021