Savon Koulutus Oy:n SK Pätevöintilaitos hakee Varkauteen johtajaa

13.9.2022
Imagokuva, jossa nuori nainen katsoo kameraan ja on reppu selässä. Teksti: Kestävän tulevaisuuden tekijä. Musta tausta.

Savon Koulutus Oy on Savon koulutuskuntayhtymän omistama yhtiö. Savon Koulutus Oy:n alaisuudessa toimii SK Pätevöintilaitos, jonka tehtävä on pätevöittää hitsaajia. Pätevöittäminen tapahtuu kiinteästi neljällä paikkakunnalla. SK Pätevöintilaitos on painelaitedirektiivin mukaan tunnustettu kolmannen osapuolen yksikkö.

Haemme Varkauteen 1.11.2022 alkaen (tai sopimuksen mukaan) toistaiseksi

PÄTEVÖINTILAITOKSEN JOHTAJAA (vastuuhenkilö)

Tehtäviin kuuluu vastata pätevöintilaitoksen toiminnasta ja kehittämisestä. Hän vastaa laatujärjestelmän ylläpidosta sekä toimii asiantuntijana standardien tulkinnassa. Hän monitoroi valvojat sekä on mukana sisäisessä auditoinnissa ja toimii akkreditoinnissa vastuuhenkilönä. Hän toimii SK-Pätevöintilaitoksen työntekijöiden esihenkilönä ja hyväksyy osaltaan pätevyystodistuksia.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa teknillistä koulutusta sekä vähintään IWS – lisäkoulutusta ja valvojan pätevyyttä. Hakijalla tulee olla vankka työkokemus painelaitteiden ja / tai teräsrakenteiden valmistus ja tarkastustehtävistä sekä perehtyneisyyttä sertifiointiohjelman mukaisiin menettelyihin ja PED:iin.

Arvostamme IWE-pätevyyttä, kantavien teräsrakenteiden standardin, ASME tuntemusta, silmämääräisten tarkastusten VT1 & VT2 pätevyyksiä sekä teknisen englannin kielitaitoa.

Tehtävistä suoriutuminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyö- ja palvelukykyä sekä ajokorttia & oman auton käyttöä ja matkustusvalmiutta Savon alueella.

Palvelussuhteen ehdot määräytyy AVAIN TES:n perusteella. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on toimitettava terveydentilaa koskeva selvitys 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa:

pätevöintilaitoksen varavastuuhenkilö  Jukka Saastamoinen, 044 785 4246

toimitusjohtaja  Jukka Kosunen,044 785 8200

Hakemus toimitetaan opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 10.10.2022 klo 12 mennessä sähköpostilla jukka.kosunen@sakky.fi TAI paperihakemukset osoitteeseen

Savon Koulutus Oy, PL 25, 70211 Kuopio. Kuoreen merkintä: ”Hakemus pätevöintilaitoksen johtaja”

Lue lisää