Savon ammattiopisto tunnetuin työelämän piirissä

25.1.2022
Nainen katsoo työkonetta.

Savon ammattiopiston perustehtävä on lisätä nuorten ja aikuisten osaamista, vastata alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehittää alueen työelämää. Pohjois-Savon työelämän antaman palautteen perusteella Savon ammattiopisto on onnistunut tehtävässään hyvin.

 

Alueen tunnetuin kouluttaja

Savon ammattiopisto on tunnetuin koulutuksen järjestäjä Pohjois-Savossa. Oma-aloitteisesti Savon ammattiopiston mainitsi lähes 60 prosenttia vastaajista, ja yli 70 prosenttia mainitsi ammattikoulutuksen yleensä. Vastaajayrityksistä lähes 70 prosenttia tekee tai on tehnyt yhteistyötä koulun kanssa.

- Ammatillisen koulutuksen arvostus ja osaavan henkilöstön kysyntä on kasvanut vahvasti viime vuosina jatkuvan oppimisen kasvun kanssa. Työelämän vaatimukset kasvavat ja monipuolistuvat ja niihin tarvitaan jatkuvaa monipuolista koulutusta. Olemme onnistuneet kyselyn tulostenkin perusteella hyvin rakentamaan tiivistä vuorovaikutusta maakuntamme työelämän kanssa, toteaa Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

 

Opiskelijat ja oppisopimus tunnetaan parhaiten

Koulun palveluista parhaiten tunnetaan työssä oppijat (ent. harjoittelijat), jotka vähintään 60 % vastaajista tuntee kohtuullisesti. Savon ammattiopiston vahvuutena mainitaan myös opiskelijoiden ohjaaminen heille sopiviin työpaikkoihin sekä työssä oppijoiden saaminen työpaikoille.

Myös oppisopimus on yrityksille tuttu palvelu, jonka tuntee reilusti yli puolet vastaajista. Oppisopimus onkin kasvattanut suosiotaan oppimisen muotona, ja vuonna 2021 Savon ammattiopistossa oppisopimusten määrässä saavutettiin kaikkien aikojen ennätys: 2 745 alkanutta sopimusta. Edellinen ennätys (1 909 kpl) oli vuodelta 2020, johon kasvua tuli 44 prosenttia.

Oppisopimus ja työelämässä oppiminen -jaksot (koulutussopimus/harjoittelu) yhteenlaskettuna Savon ammattiopiston opiskelijoita oli yli 3 100:ssa työpaikassa vuonna 2021, ja yhteensä sopimuksia kirjoitettiin liki 9 000.

- Sakkylaisia voi tavata maakunnassamme missä vain. Opiskelijoiden lisäksi teemme monipuolista kehittämisyhteistyötä useiden yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Yhteistyö on monipuolistunut, ja kouluttaja ja kehittämiskumppani löytyy yhä useammin tästä läheltä, iloitsee Helve.

 

Luotettava yhteistyökumppanuus valttina

Reilusti yli 60 prosenttia vastaajayrityksistä pitivät Savon ammattiopistoa luotettavana yhteistyökumppanina, ja vahvuutena mainitaan toimiva yhteys koulun ja yritysten välillä. Koulun henkilökunnan asiantuntijuutta ja osaamista arvosti miltei puolet vastaajista.

- Osaava henkilöstö on voimavara, josta pidämme huolta monipuolisella kouluttautumisella. Haluamme olla avaamassa uusien teknologioiden käyttöä, mihin uudet puitteet Kuopiossa antaa tänä vuonna valmistuva Savilahden kampuksemme, sanoo Helve.

 

Tulokset tulevat ilmi Savon koulutuskuntayhtymän teettämästä Työelämätutkimus 2021 -raportista. Tutkimus selvitti pohjoissavolaisten yritysten mielikuvaa Savon ammattiopistosta. Vastaajina oli 500 yritystä. Tutkimuksen toteutti Feelback.

 

Lisätietoja

Kuva yhteystiedosta Helve Heikki
Helve Heikki
kuntayhtymän johtaja
kuntayhtymän yleisjohto
kuntayhtymäpalvelujen kehittäminen
strateginen kehittäminen
luottamushenkilötoiminta
markkinointipalvelut
sisäinen tarkastus
turvallisuus
PL 87 (Sammakkolammentie 2)
70101 Kuopio

Lue lisää