Savon ammattiopisto kehittää energiapuun korjuuta 1,5 miljoonalla eurolla

7.2.2024
Puita.

Savon ammattiopisto on saanut hankerahoitusta energiapuun korjuun kehittämiseen. Hankkeiden avulla investoidaan uusiin metsäkoneisiin ja kehitetään koulutusta entistä paremmin vastaamaan työelämän ajankohtaisia tarpeita Pohjois-Savossa.

Rahoituksen myönsi Pohjois-Savon liitto. Hankkeiden yhteisarvo on noin 1,5 miljoonaa €, josta oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen (JTF) osuus on noin 1,1 miljoonaa €. Hankkeet toteutetaan aikavälillä 1.1.2024 - 31.8.2026.

 

Hankkeista tukea investointeihin ja osaamisen kehittämiseen

Savon ammattiopisto rakentaa uusilla investoinneilla nykyaikaisen, avoimen oppimisympäristön energiapuun hankintaan. Uuteen oppimisympäristöön sisältyy kolme erityyppistä hakkuukonetta, jotka on tarkoitettu erityisesti pieniläpimittaisen puun korjuuseen. 

Kehittämishankkeessa toteutamme täsmäkoulutuksia yrittäjille ja työntekijöille sekä rakennamme yksilöllisiä oppimispolkuja alan työtehtäviin rekrytoitaville. Koulutuksen painopistealueina ovat muun muassa korjuu- ja konetekniikka, puunkorjuun tuottavuuden parantaminen, metsänhoidollinen kestävyys ja luontoarvojen huomioonotto pienpuun korjuussa.

Molempien hankkeiden tavoitteet vastaavat Pohjois-Savon alueellista siirtymäsuunnitelmaa (JTF), jossa yhtenä tavoitteena on polttoturpeen käytön korvaaminen lisäämällä kestävästi tuotettua metsäenergiaa. Valtakunnan metsien inventointitietojen mukaan Pohjois-Savon talousmetsissä on riittävä energiapuupotentiaali korvaamaan kestävästi turve ja fossiilisten polttoaineiden käyttö.

Hankekokonaisuuden myötä metsäenergian saatavuus paranee ja nuorista metsistä korjattavan energiapuun kestävä käyttö kasvaa. Uudet oppimisympäristöt ja koulutusmallit jäävät pysyvästi osaksi maakunnan ammatillisia koulutuspalveluja, mikä puolestaan parantaa alueen nykyisten ja tulevien yritysten toimintaedellytyksiä. Toimenpiteet myös vahvistavat huoltovarmuutta tukemalla osaltaan paikallista energiatuotantoa.

- Hankekokonaisuuden myötä Savon ammattiopiston metsäala monipuolistaa entisestään osaamispalvelujaan alueen yrityksille ja pysyy kehityksen kärjessä nopeasti muuttuvassa puunkorjuuympäristössä. Suunnittelutyössä ja toteutuksessa teemme tiivistä yhteistyötä Suomen metsäkeskuksen kanssa, toteaa koulutuspäällikkö Ari Puustinen.

 

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Puustinen Ari
koulutuspäällikkö
metsäala
Toivalan kampusvastaava
asuntolatoiminta
Haapamäentie 1
70900 Toivala

Lue lisää

Yhteishaku 2024 on alkanut

Olisitko tulevaisuuden timanttinen timpuri, trendihiusten leikkaaja, tukkimetsää ison moton kahvo

20.2.2024