Savilahden kampus etenee

13.6.2018

Savon koulutuskuntayhtymä keskittää pääosan Kuopion koulutuksesta Savilahteen uusiin toimitiloihin rakennuttamalla uudisrakennuksen sekä vuokraamalla tarvittavaa tilaa Savon ammattiopistoa varten. Uudisrakennus ja muut tilat tulevat sisältämään erilaisia opinto- ja toimistotiloja sekä ravintolamaailman opetuskeittiöineen. Rakentamisen mahdollistava hankesuunnitelma etenee tällä viikolla, kun Savon koulutuskuntayhtymän hallitus kokoontuu torstaina 14.6. Kokouksessa esitetään Savilahden kampuksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankesuunnitelman hyväksyminen käynnistäisi varsinaisen suunnittelutyön laaditun hankesuunnitelman pohjalta.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa modernia oppimisympäristöä, jonka lähtökohtia ovat käyttäjälähtöisyys, yhteistoiminnallisuus, monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Samalla tullaan rakentamaan myös yhtenäinen palvelualusta virtuaaliselle oppimisympäristölle. 

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus on 15.12.2017 pidetyssä kokouksessa valinnut Savilahteen tulevien toimitilojen pääsuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto ON Oy:n. Pääsuunnittelijan johdolla käynnistettiin tulevien toimitilojen hankesuunnittelu. Samanaikaisesti hankesuunnittelun kanssa rinnan käynnistettiin yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa tulevan kampusalueen kaavasuunnittelu. Kaavasuunnittelun tavoitteena on ollut, että alueen asemakaava olisi valmis ja lainvoimainen alku vuodesta 2019.

Rakentumassa oleva Savilahden kampus tulee olemaan yksi Suomen merkittävimmistä oppilaitoskeskittymistä, kun Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi Savon koulutuskuntayhtymä SAKKY keskittää ammatillisen koulutuksen opintoalat samalle alueelle. Opiskelijoita tulee olemaan kaikkiaan 15 000.

Tulevan kampusalueen kunnallistekninen rakentaminen käynnistyy välittömästi asemakaavan vahvistuttua ja varsinainen rakentaminen käynnistyy syksyllä 2019. Savon koulutuskuntayhtymä vuokraa Kuopion kaupungilta n. 2,4 ha kokoisen tontin 50 vuodeksi. Savon koulutuskuntayhtymän on mahdollista lunastaa tontti niin halutessaan.

Hankkeen kokonaislaajuus on 31 000 k-a m2, joista vuokratilojen osuus on 5000 hy-m2. Savon koulutuskuntayhtymällä on tällä hetkellä Kuopiossa toimitiloja yhteensä 61290 m2 ja niiden vuotuiset tilakustannukset TTS 2018 ovat yhteensä 6,12 milj.€/v.

Hankesuunnitelmassa Savilahteen esitettyjen rakennusinvestointien loppu summaksi on arvioitu n. 60–70 M€, joka pitää sisällään Savonia AMK:n käyttöön rakennettavia tiloja 2,5 M€. Lisäksi selvitetään vielä autoalan eri sijoitusmahdollisuuksia muualle vuokratiloihin, joka vähentäisi Savilahteen tehtävän kokonaisrakennusinvestointia n. 5–6 M€.

Savilahteen tehtävä investointi on esitetty jaettavaksi kolmeen eri kokonaisuuteen; vuokratiloihin, leasing-tiloihin sekä Savon koulutuskuntayhtymän suoraan omistukseen tuleviin tiloihin. Hankesuunnitelmassa esitettyjen toimitilojen osalta on arvioitu tilakustannuksien olevan suuruudeltaan 5–5,5 milj. €/vuosi.

Lähtökohtana eri omistuspohjille on niiden muuntojoustavuus toiminnan tarpeiden muuttuessa sekä kuntayhtymän talouteen kohdistuvat vaikutukset. Hankesuunnittelun lähtökohtana on ollut esteetön kulku yhteys rakennuksien välillä omistuksesta riippumatta.

Lisätietoja:

Lue lisää

Yhteishaku 2024 on alkanut

Olisitko tulevaisuuden timanttinen timpuri, trendihiusten leikkaaja, tukkimetsää ison moton kahvo

20.2.2024