Pohjois-Savossa kehitetään konepajojen kiertotalousosaamista 

9.6.2021
Imagokuva, jossa nuori nainen katsoo kameraan ja on reppu selässä. Teksti: Kestävän tulevaisuuden tekijä. Musta tausta.

Asiakkaat vaativat yrityksiltä entistä enemmän ympäristövastuullisuutta. Kiertotalousosaamista konepajoille -kehityshanke vastaa yritysten tarpeisiin ja auttaa pohjoissavolaisia yrityksiä kohti ympäristövastuullisempaa toimintaa.  

 

Vähähiilisille kiertotalousratkaisuille on teknologiasektorilla kasvava kysyntä, ja tämä näkyy myös konepajateollisuudessa ja sen alihankintaketjuissa. Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat käytännön työkaluja vastatakseen kasvavaan tarpeeseen arvioida ja raportoida toimintansa ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.  

 

Kiertotalousosaamista konepajoille -hanke kehittää konepajateollisuuden pienille ja keskisuurille yrityksille mallin ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin sekä työkalun resurssitehokkaiden käytäntöjen arviointiin ja kehittämiseen. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään pk-yritysten henkilöstölle kiertotalousosaamista kehittävä koulutus. Hankkeen tuloksia hyödynnetään myös Savon ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan opetuksessa.  

 

Toteutuksessa ovat mukana pohjoissavolaiset teknologiayritykset ANDRITZ, Ponsseja ANDRITZ Warkaus Works. Ympäristövastuullisuus korostuu entistä enemmän yritysten asiakkaiden vaatimuksissa, joten koko toimitusketjun kiertotalousosaaminen on tärkeä kilpailukykytekijä. Yritysten toiveena on edistää vähähiilistä kiertotaloutta omassa alihankintaverkostossaan, mihin hanke antaa työkaluja ja oppia.  

 

Ympäristökuormituksen vähentäminen vaatii resursseja ja osaamista, joita yrityksissä ei välttämättä ole. Osallistumalla hankkeeseen, varmistamme, että alihankintaverkostomme kykenee vastaamaan vastuullisuushaasteeseen ja tällä tavoin mahdollistamme yhteistyön jatkuvuuden myös tulevaisuudessa", kertoo ANDRITZ Warkaus Worksin toimitusjohtaja Antti Kettunen. 

  

Osana vastuullisen metsienhoidon- ja käytön ketjua Ponsse tavoittelee hiilineutraaliutta toiminnassaan, tuotteissaan ja niiden ympärille rakentuvissa palveluissa. Tavoite haastaa sekä Ponssen että sen kumppanuusverkoston tunnistamaan toimintansa ympäristövaikutukset ja hakemaan ennakkoluulottomasti ratkaisuja, jotka viitoittavat tietä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Työtä tehdään porukalla ja hankkeen kautta pääsemme yhdessä alihankintaverkoston kanssa kehittämään toimivia malleja sekä ympäristötietoisuuden- että osaamisen kehittämiseen. Ympäristövastuullisuuden sekä kiertotalouden teemat ovat nousemassa nopeasti toimialan kulmakiviksi ja osaava alihankintaverkosto on tärkeässä roolissa varmistamassa yhteistä menestymistä” toteaa Ponsse Oyj:n HSE päällikkö Mika Julkunen.  

  

Kiertotalousosaamista konepajoille on Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun hanke. Hanke käynnistyy kesällä 2021, ja sen toteutus kestää maaliskuun loppuun 2022. Hanke on yksi neljästä Sitran rahoittamasta kiertotalouden koulutuspilotista.  

  

Sitran rahoittamat kiertotalouden koulutuspilotit: Sitra rahoittaa neljää kiertotalouden koulutuspilottia, tavoitteena uutta osaamista ja kilpailukykyä (Sitra.fi)  

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Lundgren Kati
innovaatiopäällikkö
strategian tuki
hanketoiminta
kestävä kehitys ja ympäristövastuu
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Lue lisää