Paransimme mainetta entisestään ollen tutkittujen koulujen rankingissa kolmannella sijalla: Tuotteet ja palvelut vahvinta osaamistamme

12.4.2024
Aurinkoinen ulkokuva, jossa on Savilahden kampuksen pääoven edus.

Savon ammattiopiston nauttima maine suuren yleisön keskuudessa on hyvällä tasolla. Saamamme maineen arvo on 3,58 asteikon ollessa 1–5. Yksittäisenä kouluna Savon ammattiopistolla on parempi maine kuin ammatillisen koulutuksen järjestäjillä yleensä (3.38), ja peittoamme monet verrokkikoulumme. Sidosryhmätukemme on kohtalaisen vahva 3.40.

- Tutkittujen oppilaitosten joukossa sijoittuminen jaetulle 3. sijalle, vain 0,02 pistettä parhaasta, kertoo Savon ammattiopiston maineen laaja-alaisuudesta ja korkeasta tasosta. Parantumista on tapahtunut mainetutkimuksen kaikilla osa-alueilla. Tämän on mahdollistunut koko organisaation hyvällä työllä, toteaa Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

Maineemme on parantunut kaikkina kolmena mittausvuonna, sillä vuonna 2022 maineen arvo oli 3.43 ja viime vuonna 3.53 (asteikko 1–5).

- Olen iloinen Savon ammattiopiston positiivisesta mainetrendistä. Lämpimät onnittelut – tämä on kaikkien sakkylaisten ansiota, kiittelee asiantuntija Susanna Saarenpää T-medialta.

Tulokset selviävät T-Median tekemässä vuotuisessa Luottamus&Maine-raportista, jossa tutkittiin Suomessa toimivien ammatillisten koulujen mainetta suuren yleisön keskuudessa. Tiedonkeruu tapahtui sähköisesti alkuvuodesta 2024.

 

Tuotteet ja palvelut ovat suurin vahvuutemme

Vastaajat arvioivat Savon ammattiopiston mainetta kahdeksalla osa-alueella: hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Vahvinta luottamusta nautimme tuotteista ja palveluista (3.68) tarkoittaen ihmisten käsityksiä tuote- ja palvelutarjoamastamme. Organisaatiomme nähdään toimivana ja avoimena (hallinto) sekä sen johto kyvykkäänä.

Maineen osa-alueet.
Savon ammattiopiston mainemalli. Maine rakentuu kahdeksasta osa-alueesta. Arvosana-asteikko on 1–5.

- Tuotteet ja palvelut -osion hienon menestys on tulosta jatkuvasti kasvavasta yhteistyöstä työelämän kanssa ja koulutuksen kyvystä vastata osaamistarpeisiin olipa kyse sitten lyhyistä täsmäkoulutuksista tai pidemmistä tutkintokoulutuksista, Helve pohtii.

T-median asiantuntija Susanna Saarenpää vahvistaa Savon ammattiopiston tarjoamien tuotteiden ja palveluiden luomien mielikuvien merkityksen.

- Data-analytiikan mukaan tuote- ja palvelumielikuvalla on myös huomattava vaikutus Savon ammattiopistoa kohtaan osoitettuun luottamukseen sekä siihen, miten vahvan tuen koulun toiminta kansalta saa.

Vuorovaikutuksemme (3.49) sai kohtalaisen arvion, joten meidän on kouluna petrattava entisestään aktiivista yhteydenpitoa ja sidosryhmiemme kuulemista.

Maine vaikuttaa sidosryhmätukeen eli suositteluhalukkuuteen, millaista luottamusta nautimme, miten meistä puhutaan ja miten meitä halutaan kuulla. Kun maine on vahva ja vakaa, sidosryhmät ovat valmiita tukemaan myös haasteellisina aikoina. Savon ammattiopiston nauttima sidosryhmätuki on tukevasti kohtalaisella tasolla.

Ammatillisen koulutuksen maine kasvussa

T-Media toteutti kolmatta kertaa Luottamus&Maine-tutkimuksen, jossa selvitettiin 30 suomalaisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän mainetta ja vertailtiin niitä myös keskenään. Savon ammattiopisto kohosi yhteenlasketun keskiarvon yläpuolelle niin kokonaisluvussa kuin jokaisella maineen kahdeksalla osa-alueella erikseen.

- Ammatillisesta koulutuksesta ja sen tilasta keskustellaan paljon. Mainetutkimus osoittaa, että me olemme kiinnostava ja tärkeä toimija. Kansallisesti asemoituminen kärkijoukkoon kertoo halustamme ja kyvystä kehittää toimintaamme. Työ on jatkuvaa ja maineesta pidämme huolta laadukkaan opetuksen ja ohjauksen keinoin, sanoo Helve.

T-median Susanna Saarenpää näkee ammattiopistojen tulevaisuuden valoisana.

- Koko ammatillisen koulutuksen vetovoiman ja alan yleisen mainekehityksen kannalta on myös upeaa, ettei yksikään tutkitusta 30 ammattioppilaitoksesta ollut lähelläkään heikon maineen tasoa.

 

Lisätietoja

Kuva yhteystiedosta Helve Heikki
Helve Heikki
kuntayhtymän johtaja
kuntayhtymän yleisjohto
kuntayhtymäpalvelujen kehittäminen
strateginen kehittäminen
luottamushenkilötoiminta
markkinointipalvelut
sisäinen tarkastus
turvallisuus
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio
Kuva yhteystiedosta Väätäinen Eero
Väätäinen Eero
markkinointipäällikkö
markkinointipalvelut
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Lue lisää