Mahdollisen linja-autoalan lakon vaikutukset

28.2.2023
Kuva on otettu linja-auton sisältä, keskiosasta eteenpäin ja aurinko paistaa etuikkunasta sisään.

 

Linja-autoalan lakko alkaa keskiviikkona 1.3. kello 03, jos työriitaan ei saada tänään sovintoa. Lakolla on vaikutuksia myös Savon ammattiopiston toimintaan.

Opiskelijoita pyydetään seuraamaan opettajaltaan tulevaa Wilma-viestintää. Kerromme mahdollisista poikkeuksista opetustavoissa heti, kun se on mahdollista.

Opiskelijoiden työsaliopetus pyritään järjestämään normaalisti. Jos opiskelija ei pääse lakon takia koululle, pitää asiasta ilmoittaa heti tutoropettajalle ja sopia opinnoistasi tälle ajalle.

Koulun ravintolat palvelevat myös mahdollisen lakon aikana.

 

TEO-jaksolla olevat

Työelämässä tapahtuva oppiminen jatkuu normaalisti.

Jos opiskelija ei lakon vuoksi pääse TEO-paikalle, hän ilmoittaa asiasta työnantajalle ja tutoropettajalle. Lisäksi opiskelija sopii TEO-jaksoa ohjaavan opettajan kanssa opinnot tälle ajalle.

 

Lisätietoja antavat opiskelijoiden omat opettajat.

Lue lisää