Koronaan varautuminen

12.3.2020

Lue tästä ma 9.3.2020 annettu tiedote.

Savon koulutuskuntayhtymä lähetti henkilökunnalleen ja opiskelijoilleen to 12.3. sisäisen tiedotteen, jossa otti kantaa muun muassa työhön ja opiskeluun liittyviin ulkomaanmatkoihin, ulkomailta palaavien tilanteeseen, vierailijoihin ja lähiopetukseen. Alla sisäisen tiedotteen pääkohdat:

Työhön ja opiskeluun liittyvä matkustaminen ulkomaille on toistaiseksi kielletty

Matkustaminen ulkomaille on tällä hetkellä kielletty. Kielto on voimassa toistaiseksi. Tilannetta arvioidaan viikoittain ja siihen reagoidaan tarpeen vaatiessa. Matkustuskielto koskee työ- ja opiskelumatkoja.

Ulkomailla olevat työntekijät ja opiskelijat

Tälläkin hetkellä monet sakkylaiset ovat ulkomailla työ- tai opiskelumatkalla. Jos kohdemaa tai -alue ei ole luokiteltu epidemia-alueeksi, eikä henkilö itse halua palata pois, voi oleskelun kohteessa suorittaa loppuun. Kaikkiin myös ei-epidemia-alueella oleviin sakkylaisiin ollaan joka tapauksessa henkilökohtaisesti yhteydessä. Henkilöstö kommunikoi oman esimiehen kanssa ja opiskelijat kv-koordinaattoriin.

Jos kohdemaa tai -alue kuuluu epidemiaan, työntekijän tai opiskelijan on välittömästi palattava takaisin Suomeen. Mikäli kohdemaa määrää karanteenin, ole yhteydessä esimieheen ja opiskelijat ovat yhteydessä kv-koordinaattoriin.

Kotimaan matkoja ei tässä vaiheessa ole rajoitettu. On kuitenkin hyvä käyttää omaa tervettä harkintaa matkojen suunnittelussa ja toteutuksessa myös kotimaassa.

Epidemia-alueilta palaajien ja altistuneiden noudatettava 14 vrk varoaikaa

Epidemia-alueilta palaavien työntekijöiden ja opiskelijoiden on noudatettava 14 vuorokauden varoaikaa. Varoaikana on jäätävä kotiin tekemään etätöitä tai opiskelemaan. Sama 14 vuorokauden varoaika koskee myös tilanteita, jossa henkilön kanssa samassa taloudessa asuva palaa epidemia-alueelta tai henkilö on muutoin altistunut. Varoaika koskee myös vapaa-ajan matkoja.

Muut kuin epidemia-alueilta tulleet tai muutoin alistuneet voivat palata töihin ja lähiopetukseen.

Vierailijoiden vastaanottaminen ulkomailta on kielletty

Sakky ei tällä hetkellä ota vastaan vierailijoita ulkomailta. Kielto on voimassa 31.5.2020 saakka. Suosittelemme käyttämään etäyhteyksiä tilaisuuden, kokouksen tms. järjestämiseksi tai siirtää sovittuja vierailuja tulevaisuuteen. Tilannetta seurataan ja siihen reagoidaan tarpeen mukaan.

Lähiopetus

Savon koulutuskuntayhtymä pyrkii tässä vaiheessa jatkamaan normaalia lähiopetusarkeaan, mutta huomioi kuitenkin myös koronaan sairastumisen ja epidemian leviämisen mahdollisuuden.  Valmiudet muun muassa etäopetusmahdollisuuksiin on olemassa.

Lue lisää