Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeen loppuraportti julkaistu

13.5.2022
Imagokuva, jossa nuori nainen katsoo kameraan ja on reppu selässä. Teksti: Kestävän tulevaisuuden tekijä. Musta tausta.

Loppuraportissa on kuvattu Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet, toteutuksen vaiheet sekä hankkeet tuotokset ja keskeiset tulokset. Raportissa on arvioitu myös hankkeen vaikuttavuutta sekä esitetty ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Lue koko raportti (theseus.fi).

Kiertotaloutta konepajoille -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa konepajateollisuuden alihankkijana toimivien pk-yritysten kiertotalousosaamista, lisätä resurssitehokkaita käytäntöjä ja parantaa ympäristövaikutusten tunnistamista, seurantaa ja raportointia.

Hankkeessa luotiin sekä päämiesyritysten että alihankkijayritysten kannalta helppokäyttöinen ja kannustava toimintamalli ja työkalut koko alihankkijayritysten resurssitehokkuuden parantamiseen ja ympäristövaikutusten mittaamiseen, seurantaan ja raportointiin. Hankkeen pilottikohteina oli kahdeksan konepajaa, jotka kuuluvat kansainvälisillä markkinoilla toimivien päämiesten Ponsse Oyj:n, ANDRITZ Oy:n ja ANDRITZ Warkaus Works Oy:n alihankintaverkostoon.

Hanke oli yksi neljästä Sitran rahoittamista kiertotalouden koulutuspiloteista ammatillisissa oppilaitoksissa ja jatkuvassa oppimisessa. Hanke toteutettiin Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä 5/2021 – 3/2022.

 

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Lundgren Kati
asiantuntija
kehityspalvelut
hanketoiminta
kestävä kehitys ja ympäristövastuu
PL 87 (Sammakkolammentie 2)
70101 Kuopio

Lue lisää