Julistimme opiskelurauhan

29.8.2022
10 nuorta seisoo selin kameraan ja pitävät toisiaan hartioilta kiinni, ilta-aurinko.

Julistimme opiskelurauhan Savon ammattiopistoon ja Varkauden lukioon perjantaina 26. elokuuta. Julistus perustui kansalliseen koulurauhan julistukseen, jonka opiskelijamme olivat kohdentaneet toisen asteen opiskelijoille. Opiskelurauhan julistuksen tarkoitus on edistää hyvinvointia ja turvallisuutta koulussa. Jatkossa opiskelurauha julistetaan joka vuosi. Tämän vuoden valtakunnallinen teema on ”Kaikille kaveriksi”.

 

Opiskelurauhan julistus

Ketään ei saa jättää yksin. Jos olisit yksinäinen, haluaisitko kaverin? Todennäköisesti kyllä.

Mieti nyt millaista olisi, jos kukaan ei olisi lohduttamassa, kun on paha mieli tai kukaan ei olisi välittämässä. Se tuntuisi pahalta.

Huolehditaan yhdessä siitä, että ollaan kaikille kaveriksi.

Annetaan ihmisten olla erilaisia. Erilaisuus on rikkautta. Ilman sitä ei olisi muuta kuin yhdennäköistä taidetta, yhdenlaista musiikkia, yhdenlaista kulttuuria, yhdenlaista kieltä. Kaikki olisi samanlaista. Kaikki olisi tylsää.

Ollaan iloisia siitä, että olemme erilaisia. Me olemme monipuolisia, ja se on hyvä juttu. Kaikkien kemiat eivät ehkä sovi yhteen, mutta sen ei pidä haitata yhteistyötä.

Opinnoissa jokaisen pitää saada olla pelkäämättä tulevansa kiusatuksi. Kaikkien oppilaitosten pitää olla kiusaamisvapaita paikkoja. Meidän täytyy tuntea olomme turvalliseksi ja hyväksi ja kaikilla pitää olla työskentelyrauha.

Somessa kiusaaminen ei ole yhtään vähäpätöisempää kuin livenä, ja siitä pitää ilmoittaa turvalliselle aikuiselle. Tik tokista tutun Konstaapeli Danielin sanoin ”Älä sano somessa mitään, mitä et sanoisi kasvotusten”.

Muistetaan myös kiusaamattomuus netissä ja annetaan meidän kaikkien jakaa kuvia, tekstejä ja ajatuksia ilman että meidän tarvitsisi pelätä tulevamme haukutuksi ja
nolatuksi.

Rauhallista ja turvallista opiskeluvuotta!

 

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen oppilaitoksessa

Opiskelijoiden hyvinvointia, turvallisuudentunnetta ja kiusaamistilanteita kartoitetaan kahden vuoden välein valtakunnallisella kouluterveyskyselyllä. Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion hyvinvointiryhmät käsittelevät kyselyn tulokset toimipisteittäin ja tekevät tarvittavista toimenpiteistä kehittämissuunnitelmat. Vuoden 2022 alussa julkaistujen tulosten perusteella tehdyissä kehittämissuunnitelmissa nousi esiin tarve vahvistaa opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta ja puuttua käytettävissä olevin keinoin kiusaamisen vähentämiseen.

Lukuvuosi 2022 – 2023 on Savon ammattiopistossa ja Varkauden lukiossa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisen teemavuosi. Koulujen henkilöstöä koulutetaan tunnistamaan epäasialliseen käytökseen liittyviä tilanteita ja ohjaamaan opiskelijoita tarvittaessa opiskeluhuollon avun piiriin. Turvallisten ja hyvinvoivien oppimisympäristöjen varmistamiseksi teema huomioidaan monipuolisesti opetuksessa ja opiskelijoiden ohjaamisessa sekä koulun yhteisissä toimintakäytännöissä. Lukuvuoden aikana kehitetään opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa erilaisia yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatapoja, joilla voidaan osaltaan vaikuttaa oppilaitoksen toimintakulttuuriin.

 

Asiantuntijoiden tukea ja apua saatavilla

Opiskelijalla on mahdollisuus saada monipuolisesti apua opettajan, opiskeluhuollon tai palveluverkostojen kautta. Opiskeluhuollon kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat tukevat opiskelijoiden hyvinvointia sekä yksilö- että ryhmätasolla. Opiskelijat, opettajat ja huoltajat saavat opiskeluhuollosta apua ja tarvittavaa konsultaatiota kiusaamis-, väkivalta- ja häirintätilanteiden selittelyyn. Opiskeluhuollon henkilöstö toimii opettajan työparina ja opiskelijan tukena asioita selviteltäessä.

Opiskelijoiden, huoltajien ja oppilaitoksen henkilöstön käytettävissä on sekä Opetushallituksen että Pohjois-Savon kiusaamisen ehkäisyn työryhmän julkaisemia materiaaleja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan tunnistamiseen ja tilanteiden selvittelyyn.  

 

Katsottavaa 

Katso Hyvinvointi ja opiskeluhuolto -sivustomme, josta löytyy muun muassa terveydenhoitajien ja kuraattorien yhteystiedot.

Puhu, kysy ja puutu, sinä voit olla se joka lopettaa kiusaamisen. Katso YouTube-videot:

 

Tutustu myös Opetushallituksen Tunnetko vastuusi - Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan tunnistaminen ja niihin puuttuminen kuuluu jokaiselle aikuiselle -materiaaleihin.

 

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Kärki Seija
opiskeluhuollon koordinaattori
opiskeluhuolto
hanketoiminta
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Yksi hetki -hankkeen toimijat.

Lue lisää

Yhteishaku 2024 on alkanut

Olisitko tulevaisuuden timanttinen timpuri, trendihiusten leikkaaja, tukkimetsää ison moton kahvo

20.2.2024