Savon ammattiopisto on alueen elinvoiman avainpelaaja

27.3.2023
Opiskelija sumuttaa laitteella.

Ammatillisen koulutuksen merkitys alueen elinvoiman avainpelaajana on ehdoton. Savon ammattiopistosta valmistuu vuosittain tuhansia uusia ammattilaisia joko ensimmäiseen ammattiin tai alanvaihdon kautta uudelle työuralle. Lyhyt koulutukset ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ruokkivat ammattilaisten osaamista. Jokaisella työikäisellä on oltava mahdollisuus kehittää ammattiosaamistaan koko työuran ajan.

Teemme päivittäin töitä opiskelijoiden ja työelämän kanssa rinnalla kulkien ja edistämme elinkeinoelämämme kehittymistä. Savon ammattiopistolla on laaja ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyöverkosto Pohjois-Savossa.

Olemme rikkoneet oman ennätyksemme solmittujen oppisopimusten määrässä kolmena vuotena peräkkäin: vuonna 2022 teimme yli 3 000 oppisopimusta. Tämä tarkoittaa, että työntekijä opiskelee työtä tehden ja on jo suoraan työsuhteessa työnantajaan. Kyseessä voi olla uusi työsuhde tai työntekijöiden osaamisen päivitys.

Samaan aikaan opiskelijoitamme on joka hetki työelämässä oppimisen jaksoilla sadoissa pohjoissavolaisissa yrityksissä, mutta myös muualla Suomessa. Savon ammattiopistosta vuonna 2022 valmistuneille tehdyssä kyselyssä 89 prosenttia vastaajista arvioi työllistyvänsä heti joko työntekijänä tai yrittäjänä, ja osa kertoi siirtyvänsä jatko-opintoihin tai varusmiespalveluun. Vain muutama prosentti arvioi jäävänsä työttömäksi.

Luvut osoittavat ammatillisen koulutuksen merkitystä työntekijätarpeen täyttämisessä. Osaamisemme palvelee suoraan arjessa.

Tuoreimmat