Koulunkäynninohjaaja on turvallinen ja luotettava aikuinen

10.11.2022 -
Nuori vaalea nainen katsoo kameraan.

Parasta ovat lapset. Yhtä hienoa on saada olla tukemassa lasten kasvua ja oppimista. Nämä vastaukset tulevat epäröimättä, kun opiskelija Jenni Kinnuselta kysyy koulunkäynninohjaajan työn parhaita puolia.

Kinnunen aloitti koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinnon opinnot Savon ammattiopistossa elokuussa 2022, ja tavoitteena on valmistua viimeistään elokuussa 2023. Kinnunen on etsinyt ominta alaansa ja tehnyt alanvaihdoksen parikin kertaa.

- Minulla on kokin, vartijan ja laitoshuoltajan tutkinnot sekä lähihoitaja- ja viittomakielen tulkki  -tutkintojen opintoja. Töissä olen ollut muun muassa Postilla, päiväkotiavustajana ja laitoshuoltajana Servicalla, josta olen parhaillaan opintovapaalla. Koulunkäynninohjaajan opinnoista olen löytänyt paikkani, ja tiedän, että haluan tehdä töitä lasten kanssa.

Ammattitutkintoa suorittavat opiskelijat ovat kaikki jo työelämässä kokeneita ja useat ovat alanvaihtajia. Myös opiskelun painopiste on työelämässä. Tutkinnonosat keskittyvät eri teemoihin ja opiskeltaviin asioihin, ja kulloinenkin aihealue ohjaa keskittymään tiettyyn ammattitaitovaatimukseen työelämässä.

- Pidän paljon varsinkin erityisen tuen tarpeen tutkinnonosasta. Oppimalla ja ennen kaikkea ymmärtämällä erityislasten elämää on suuri merkitys juuri näille lapsille, Kinnunen sanoo.

Toiminnallisuus läpäisee koko tutkinnon. Tutkinnonosasta riippuen opiskelijat pääsevät esimerkiksi improamaan tarinoita tai tutustumaan erilaisiin aistiärsykkeisiin.
Opettaja Leena Parkkonen

Koulunkäynnin ohjaajan tutkinnossa lähiopetusta koululla on yhteensä noin 20 päivää. Lähipäivien aikana on sekä teoriapainotteista oppimista että aktiivistaa tekemistä.

- Toiminnallisuus läpäisee koko tutkinnon. Tutkinnonosasta riippuen opiskelijat pääsevät esimerkiksi improamaan tarinoita tai tutustumaan erilaisiin aistiärsykkeisiin. Kaikki tällaiset taidot ovat tärkeitä lasten kanssa toimiessa, kertoo opettaja Leena Parkkonen.

 

Opettaja ja ohjaaja – timanttinen työpari

Kinnunen on Rajalan koulussa Kuopiossa ja pääsääntöisesti kaksikielisen 1. luokan ohjaajana. Koulutuntien lisäksi hän ohjaa koulun iltapäiväkerhoa.

Ohjaaja ja opettaja tekevät töitä työparina: opettaja opettaa ja ohjaaja on apuna. Opettaminen ahmaisee opettajan ajan ja huomion. Ohjaaja ottaa enemmän vastuuta muusta toiminnasta luokassa ja pystyy antamaan lapsille myös henkilökohtaista ohjausta opetuksen yhteydessä.

- Parhaimmillaan opettaja ja ohjaaja muodostavat timanttisen työparin.

Vaitelias lapsi ei välttämättä herätä huomiota, mutta saattaa yhtä kaikki tarvita tukea – hiljaisuus saattaa myös hälytysmerkki.
Jenni Kinnunen

Ohjaajan tehtäviin kuuluu myös muun muassa auttaa siirtymätilanteissa, olla välituntivalvojana ja hoitaa niin sanottuja juoksevia arjen asioita. Aamu- ja iltapäiväkerhojen aikana koululaisia tuetaan läksyjen teossa, pelaillaan pelejä ja vietetään lasten vapaa-aikaa yhdessä.

Kinnunen ja Parkkonen painottavat ohjaajan merkitystä turvallisena ja luotettavana aikuisena. Usein lapsien on myös mahdollista luoda ohjaajaan läheisempi suhde kuin opettajaan, joka kuitenkin on lapsien mielestä auktoriteettiasemassa.

- Ohjaajalla on muun muassa mahdollisuus aistia ja havainnoida hiljaisia signaaleja. Esimerkiksi vaitelias lapsi ei välttämättä herätä huomiota, mutta saattaa yhtä kaikki tarvita tukea – hiljaisuus saattaa myös hälytysmerkki, sanoo Kinnunen.

 

Koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto vastaa tarpeeseen

Savon ammattiopiston koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto on suunniteltu vastaamaan tämän päivän tarpeisiin ja perusopetuksen haasteisiin. Tutkinto antaa valmiudet muun muassa ohjata niin yksittäistä lasta kuin ryhmiä, tukea lasta rakentamaan myönteistä minäkuvaa ja tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat oppijat.

- Tavoitteena on myös, että opintojen aikana opiskelijat löytävät oman ohjaajaidentiteettinsä. Oma ohjaustapa löytyy, kun tekee töitä erilaisissa opetusryhmissä ja eri opettajien kanssa, kertoo Parkkonen.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkintoon on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Tutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosista ja on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Opintojen arvioitu kesto on 1–2 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla on työsopimus työnantajaan.

Tuoreimmat