Ergokortti - terveenä työssä™ -koulutus

6.6.2016

 

 

Ergokortti - terveenä työssä™ -koulutus koulutuksia on järjestetty Kuopion kaupungille vuodesta 2013 ja nyt sai 21 hoitajaa kortin.
Yhteistyö jatkuu Ergonomiayhdyshenkilöiden kaupungin ergonomia kehittämisryhmän kanssa Savon ammatti - ja aikuisopisto on mukana juurruttamiskouluttajana.
Esimiehiltä tullut palautetta, että koulutuksen hyödyt näkyvät muutoksina työssä

Missing media item.

 

Kurssilaisten palautteita:
- tehtävät laajoja ja vaati paljon tiedon hakemista ja paneutumista
- nettipalautus tehtävissä

 

Missing media item.

Mistä aihealueista haluaisit/tarvitset jatkossa koulutusta?

- toimintakykyä tukeva avustaminen
- kaikesta
- uusien apuvälineiden käyttöönotto ja testaus
- miten välineet saataisiin kotiin hankituksi ja kuka ne maksaa
- apuvälineet
- siirtotilanteissa vaan toistoja
- aina voi oppia uutta /kerrata jo käytyjä                         

Yhteenvetona voidaan todeta, että koulutus onnistui hyvin ja osallistujat olivat lähteneet muuttamaan käytäntöjä työssään kokeillen uusia liikkumisen ohjaus tapoja ja apuvälineiden käyttöä. Hankalimmaksi koettiin työn ja aikataulun sovittaminen koulutuksen suorittamiseen.

 

Missing media item.

 

Lue lisää täältä. Seuraava koulutus alkaa 20.9, tervetuloa mukaan. 
 

Samalta kirjoittajalta

Varmuutta johtamiseen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto auttaa kasvattamaan omaa varmuutta joht

16.6.2020

Tuoreimmat