Uusia tekijöitä | tieto- ja viestintätekniikka

Savon ammattiopiston tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opiskelijoista kasvaa tulevaisuuden osaajia, joilla on hyvät valmiudet toimia alan tehtävissä. Tutkintonimikkeet ovat 

  • hyvinvointiteknologia-asentaja 

  • IT-tukihenkilö 

  • ohjelmistokehittäjä 

Uusia tekijöitä työpaikoille

Työelämässä oppiminen (TEO) on merkittävässä osassa uuden osaamisen kartuttamisessa. Käytännön työ aidoissa olosuhteissa opettaa tekijäänsä sekä tekee työelämän tapoja ja sääntöjä tutuksi. Työpaikolle työelämässä oppimisen jaksot on loistava keino löytää uutta työvoimaa.

Perusopintoihin kuuluvat TEO-jaksot kestävät 12 viikkoa. Työelämän jaksot suunnitellaan yhdessä opiskelijan, koulun ja työpaikan kanssa.

TEO-jakson voi suorittaa joko koulutussopimuksella tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutussopimus tarkoittaa, että opiskelija ei ole työsuhteessa työpaikkaan, eikä työstä makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa työnantajaan, ja opiskelija saa palkkaa.

Uutta osaamista taloon ja oppia tekijälle

 

Solmu kuvaa kestävyyttä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ja tekee yhteistyötä työpaikkaohjaajan kanssa.

Työelämässä oppimista tuetaan tarpeen mukaan koulupäivillä ja verkko-opinnoilla.

Lasipallo kuvaa tulevaisuutta.

Tavoitteista, oppimisjakson pituudesta ja muista asioista sovitaan yhdessä.

Työelämässä oppimisesta sovitaan joko koulutussopimuksella (palkaton) tai oppisopimuksella (työsuhteinen).

Ihmisfiguuri kuvaa tekijää.

Opitaan ja ohjataan työssä: Osaamista hankitaan työpaikkaohjaajan opastuksella käytännön työtehtäviä tehden.

Ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehittäjä osaa ohjelmoida, hyödyntää rajapintoja, käsitellä tietoa sekä käyttää versionhallintaa. Ohjelmistokehitystiimin jäsenenä toimiessaan hän kommunikoi asiakkaan kanssa, suunnittelee ohjelmiston toteutuksen ja varmistaa toteutettavien toimintojen laadun.

IT-tukihenkilö

IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän toimii osana tietohallintoa sekä auttaa käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.

Hyvinvointiteknologia-asentaja

Hän osaa toimia sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaan. Hän osaa asentaa turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmiä sekä hyödyntää hyvinvointiteknologiaa asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Hän varmistaa laitteiden turvallisen käytön ja opastaa asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä.

Tietoverkkoasentaja

Tietoverkkoasentaja tekee erilaisia tietoverkkokaapelointeja ja niiden huoltotöitä, tuntee tietoliikenneverkkojen rakenteet ja tietoverkoissa käytetyt materiaalit. Hän hallitsee asennustöiden lisäksi valokuitukaapeleiden hitsauksen ja laitteiden konfiguroinnin. 

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Hätinen Sari
opinto-ohjaaja
sähkö
automaatio
tieto- ja tietoliikennetekniikka ICT
tekninen suunnittelu
opinto-ohjaus
PL 87 (Presidentinkatu 3)
70101 Kuopio
Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Timonen Emma
opinto-ohjaaja, Kuopio
tieto- ja viestintätekniikka
jatkuva haku
opinto-ohjaus
PL 87 (Presidentinkatu 3)
70101 Kuopio
Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Karvonen Mari
opinto-ohjaaja
media-ala
tieto- ja tietoliikennetekniikka ICT
turvallisuus
autoala
kone- ja tuotantotekniikka
opinto-ohjaus
PL 113 (Osmajoentie 75)
78201 Varkaus
Kuva yhteystiedosta Haataja Marko
Haataja Marko
koulutuspäällikkö
sähkö ja automaatio
tieto- ja viestintätekniikka
teknisen suunnittelun pt (suunnitteluassistentti)
teollisuuden esimieskoulutukset
lyhytkoulutukset (esim. LEAN)
korttikoulutukset
turvallisuusvastaavan varahenkilö (A-lohko, Presidentinkatu 3, Kuopio)
PL 87 (Presidentinkatu 3)
70101 Kuopio
Kuva yhteystiedosta Leinamo Kati
Leinamo Kati
koulutuspäällikkö Varkaus
sähkö
tieto- ja viestintätekniikka
turvallisuus
rakennusala
talotekniikka
taideteollisuus (jalometalli)
turvallisuusvastaava (B-lohko, Osmajoentie 75, Varkaus)
PL 113 (Osmajoentie 75)
78201 Varkaus