TELMA-koulutuksen pt. tuntiopettaja

Haluatko olla mukana tukemassa opiskelijoita kohti itsenäistä elämää? Sakky etsii innostunutta pt. tuntiopettajaa TELMA-koulutukseen Iisalmen yksikköön. Liity joukkoomme ja auta opiskelijoita kehittämään jokapäiväisiä taitojaan valmistautumaan työelämään!

Savon ammattiopisto hakee päätoimista tuntiopettajaa työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA-koulutukseen 1.8.2024 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen Iisalmen yksikköön. Työnkuvaan sisältyy opetusta myös Telman satelliittikoulutuksessa (Telma opetus ja ohjaus toteutuu opiskelijan lähiympäristössä).

TELMA-koulutuksessa opiskellaan kotona ja työelämässä tarvittavia jokapäiväisiä taitoja sekä opitaan toimimaan yhteiskunnassa. Koulutuksen jälkeen opiskelija voi päästä omia kykyjään vastaavaan työhön. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus (rajattu vaativan tuen erityistehtävä) on tarkoitettu vaikeimmin kehitysvammaisille opiskelijoille. Opiskelijoiden tavoitteet ovat ensisijaisesti päivittäistaitoihin, motoriikkaan ja kommunikaatioon liittyviä. Tehtävä sisältää myös vaikeavammaisten avustamista mm. arjen taidoissa ja apuvälineiden käytössä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaiset. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan nimittää määräaikaisesti henkilö, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on oikeutettu antamaan myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot.

Tehtävään valitulta edellytetään vähintään soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa ja erityisopettajan koulutusta. Lisäksi tehtävässä edellytetään ajokorttia. Eduksi katsotaan kokemus kehitysvammaisten henkilöiden sekä autismin kirjon henkilöiden kanssa toimimisesta, vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien tuntemus, tietämys apuvälineiden käytöstä sekä vammaisten palveluiden tuntemus. Lisäksi odotamme hyviä tiimityötaitoja, organisointikykyä sekä kehittävää työotetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES).

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.

Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden hyvinvointia vahvistamme ennakoivilla ja laajoilla työterveyshuollon palveluilla, tarjoamme tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuriharrastuksiin sekä järjestämme yhteishenkeä nostattavia yhteisiä tapahtumia. Haluamme myös huomioida työn ja muun elämän yhteensovittamisen esimerkiksi joustavilla työntekotavoilla.

Toteutamme Kestävän tulevaisuuden tekijät -strategiaamme - haluamme olla edelläkävijä. Tule kanssamme rakentamaan tulevaisuutta tämän päivän teoilla.

Sijainti
Iisalmi
Organisaatio
Savon koulutuskuntayhtymä, Oppimispalvelut, Hyvinvointi
Organisaatioyksikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
Työn kesto
1.8.2024 alkaen
Tehtäväalue
Ammatilliset opettajat
Työskentely
Kokoaikatyö