Pt. tuntiopettaja, matematiikka

Savon ammattiopisto hakee matemaattisten aineiden päätoimista tuntiopettajaa ajalle 3.1.2022 - 29.5.2022 Kuopion yksikköön. Valittavalta edellytetään pääaineena matematiikkaa. Lisäksi katsomme eduksi aineopinnot fysiikasta tai kemiasta.

Eduksi katsotaan verkko-opetuksen osaaminen ja työkokemus ammatillisesta oppilaitoksesta. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C

Palvelussuhteessa noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote.

Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä. Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.

Työn tyyppi
Määräaikainen
Sijainti
Kuopio
Organisaatio
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto
Organisaatioyksikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
Työn kesto
3.1.2022 - 29.5.2022
Tehtäväalue
Aineenopettajat ja lehtorit
Työskentely
Kokoaikatyö