Pintakäsittelyalan päätoiminen tuntiopettaja

Haluatko jakaa osaamistasi ja innostaa tulevia pintakäsittelyn ammattilaisia? Sakky hakee pintakäsittelyalan tuntiopettajaa Siilinjärvelle! Liity osaksi motivoitunutta opettajatiimiämme ja ota osaa pintäkäsittelyalan koulutuksen kehittämiseen!

Savon ammattiopisto hakee pintakäsittelyalan ammatillisten aineiden päätoimista tuntiopettajaa 1.8.2024 alkaen toistaiseksi voimassa olemaan virkasuhteeseen Toivalaan Siilinjärvelle.

Tehtäviin kuuluu ammatillisten tutkinnon osien opetuksen lisäksi oppimisympäristöjemme kehittäminen ja opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät. Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä. Etsimme yhteistyökykyistä ja hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa ammattilaista, jolla on vankka halu opettaa ja ajantasainen kokemus pintakäsittelyalan työtehtävistä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaiset. Opetustehtävässä edellytetään erityisen vahvaa käytännön ammattitaitoa, millä perusteella kelpoiseksi katsotaan myös soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö, jolla on opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään viiden vuoden työkokemus ko. alalla. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan nimittää määräaikaisesti henkilö, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on oikeutettu antamaan myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa erikoisammatti- tai korkeakoulututkintoa, alan työkokemusta ja käytännön pintakäsittelyalan töiden vahvaa osaamista rakennusten ja teollisen pintakäsittelyn osalta. Eduksi katsotaan tietotekninen osaaminen ja kokemus vastaavista opetustehtävistä eri tutkinnon tasoilla. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES).

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.

Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden hyvinvointia vahvistamme ennakoivilla ja laajoilla työterveyshuollon palveluilla, tarjoamme tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuriharrastuksiin sekä järjestämme yhteishenkeä nostattavia yhteisiä tapahtumia. Haluamme myös huomioida työn ja muun elämän yhteensovittamisen esimerkiksi joustavilla työntekotavoilla.

Toteutamme Kestävän tulevaisuuden tekijät -strategiaamme - haluamme olla edelläkävijä. Tule kanssamme rakentamaan tulevaisuutta tämän päivän teoilla.

Sijainti
Siilinjärvi
Organisaatio
Savon koulutuskuntayhtymä, Oppimispalvelut, Rakentaminen, sähkö ja turvallisuus
Organisaatioyksikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
Työn kesto
1.8.2024 alkaen
Tehtäväalue
Ammatilliset opettajat
Työskentely
Kokoaikatyö