Lentokonealan pt. tuntiopettaja

Savon ammattiopisto hakee ammatillisten aineiden (lentokoneala) päätoimista tuntiopettajaa 31.7.2023 alkaen toistaiseksi Rissalan yksikköön. Vuosityöajan määrä (800 - 1500 h/v) sovitaan valitun henkilön kanssa.

Valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulu- tai erikoisammattitutkintoa tai opistoupseerin lentoteknistä koulutusta sekä toimivaltaisen ilmailuviranomaisen hyväksymien kelpoisuusvaatimusten täyttämistä. Opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa. Erityisesti edellytetään käytännön työkokemusta lentokoneiden huoltotyöstä ja järjestelmistä. Eduksi katsotaan kokemus opetustehtävistä. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaiset. Opetustehtävässä edellytetään erityisen vahvaa käytännön ammattitaitoa, millä perusteella kelpoiseksi katsotaan myös soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö, jolla on opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään viiden vuoden työkokemus ko. alalla. Myös opistoupseerin lentoteknisen koulutuksen suorittaneelta edellytetään opettajan pedagogisia opintoja ja vähintään viiden vuoden työkokemusta ko. alalla.

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä. Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.

Palkan lisäksi:
Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden hyvinvointia vahvistamme ennakoivilla ja laajoilla työterveyshuollon palveluilla, tarjoamme tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuriharrastuksiin sekä järjestämme yhteishenkeä nostattavia yhteisiä tapahtumia. Haluamme myös huomioida työn ja muun elämän yhteensovittamisen esimerkiksi joustavilla työntekotavoilla.

Toteutamme Kestävän tulevaisuuden tekijät -strategiaamme - haluamme olla edelläkävijä. Tule kanssamme rakentamaan tulevaisuutta tämän päivän teoilla.

Sijainti
Siilinjärvi
Organisaatio
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut
Organisaatioyksikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
Työn kesto
31.7.2023 alkaen
Tehtäväalue
Ammatilliset opettajat
Työskentely
Kokoaikatyö