Lehtori, sähkö- ja automaatioala

Savon ammattiopisto hakee ammatillisten aineiden (sähkö- ja automaatioala) lehtoria 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi Varkauden yksikköön. Opetusaiheina on mm. sähköasennustekniikka, kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät sekä jakeluverkkoasennukset.

Edellytetään alan työkokemusta ja vahvaa käytännön asennusosaamista. Eduksi katsotaan ammatillisen koulutuksen tuntemus ja kokemus opetus- tai ohjaustehtävistä. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta.

Tarvittaessa työhaastattelun yhteydessä järjestetään työkoe.

Kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten 986/98 mukaiset. Opetustehtävässä edellytetään erityisen vahvaa käytännön ammattitaitoa, millä perusteella kelpoiseksi katsotaan myös sähköalan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö, jolla on opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään viiden vuoden työkokemus ko. alalla.

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä. Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.

Palkan lisäksi:
Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden hyvinvointia vahvistamme ennakoivilla ja laajoilla työterveyshuollon palveluilla, tarjoamme tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuriharrastuksiin sekä järjestämme yhteishenkeä nostattavia yhteisiä tapahtumia. Haluamme myös huomioida työn ja muun elämän yhteensovittamisen esimerkiksi joustavilla työntekotavoilla.

Toteutamme Kestävän tulevaisuuden tekijät -strategiaamme - haluamme olla edelläkävijä. Tule kanssamme rakentamaan tulevaisuutta tämän päivän teoilla.

Työn tyyppi
Vakinainen
Sijainti
Varkaus
Organisaatio
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut
Organisaatioyksikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
Työn kesto
1.4.2022 tai sopimuksen mukaan
Tehtäväalue
Ammatilliset opettajat
Työskentely
Kokoaikatyö