Lehtori, rakennusala

Savon ammattiopisto hakee ammatillisten aineiden (rakennusala, talonrakennuksen osaamisala) lehtoria 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi Toivalan yksikköön.

Tehtäviin kuuluu ammatillisten tutkinnon osien opetuksen lisäksi oppimisympäristöjemme kehittäminen ja opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät. Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata opiskelijoiden oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä kaikilla talonrakennuksen tutkinnon tasoilla (perustutkinto, ammattitutkinto, sekä erikoisammattitutkinto).
Etsimme yhteistyökykyistä ja hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa ammattilaista, jolla on vankka halu opettaa ja ajantasainen kokemus talonrakennusalan työtehtävistä.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään vähintään alan amk-insinööritutkintoa tai talonrakennusalan erikoisammattitutkintoa sekä alan työkokemusta ja käytännön talonrakennustöiden tekemisen osaamista ja kykyä töiden tekemisen ohjaamiseen. Eduksi katsotaan myös tietotekninen osaaminen, kokemus vastaavista opetustehtävistä ja sekä erityisen tuen antamisesta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen). Opetustehtävässä edellytetään erityisen vahvaa käytännön ammattitaitoa, millä perusteella kelpoiseksi katsotaan myös talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö, jolla on opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään viiden vuoden työkokemus ko. alalla.

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä.
Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.

Palkan lisäksi:
Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden hyvinvointia vahvistamme ennakoivilla ja laajoilla työterveyshuollon palveluilla, tarjoamme tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuriharrastuksiin sekä järjestämme yhteishenkeä nostattavia yhteisiä tapahtumia. Haluamme myös huomioida työn ja muun elämän yhteensovittamisen esimerkiksi joustavilla työntekotavoilla.

Toteutamme Kestävän tulevaisuuden tekijät -strategiaamme - haluamme olla edelläkävijä. Tule kanssamme rakentamaan tulevaisuutta tämän päivän teoilla.

Työn tyyppi
Vakinainen
Sijainti
Siilinjärvi
Organisaatio
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut
Organisaatioyksikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
Työn kesto
1.8.2021
Tehtäväalue
Ammatilliset opettajat
Työskentely
Kokoaikatyö