Lehtori, äidinkieli, kirjallisuus 10.10.-6.11.2022

Varkauden lukio hakee lehtorin sijaista (äidinkieli ja kirjallisuus) ajalle 10.10. - 6.11.2022 Varkauden yksikköön.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen). Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan nimittää henkilö, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia.

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio B liite 2

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote.

Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä. Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.

Palkan lisäksi:
Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden hyvinvointia vahvistamme ennakoivilla ja laajoilla työterveyshuollon palveluilla, tarjoamme tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuriharrastuksiin sekä järjestämme yhteishenkeä nostattavia yhteisiä tapahtumia. Haluamme myös huomioida työn ja muun elämän yhteensovittamisen esimerkiksi joustavilla työntekotavoilla.

Toteutamme Kestävän tulevaisuuden tekijät -strategiaamme - haluamme olla edelläkävijä. Tule kanssamme rakentamaan tulevaisuutta tämän päivän teoilla.

Työn tyyppi
Määräaikainen
Sijainti
Varkaus
Organisaatio
Savon koulutuskuntayhtymä, Varkauden lukio
Organisaatioyksikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
Työn kesto
10.10.2022 - 6.11.2022
Tehtäväalue
Aineenopettajat ja lehtorit
Työskentely
Kokoaikatyö