Ammatinohjaaja kone- ja tuotantotekniikka

Savon ammattiopisto hakee ammatinohjaajaa kone- ja tuotantotekniikkaan (koneasennus) 1.1.2024 alkaen toistaiseksi Kuopion yksikköön.

Ammatinohjaaja toimii opiskeluryhmien mukana ammatillisten perustutkintoryhmien opetuksessa yhdessä opettajien ja muun henkilöstön kanssa pääsääntöisesti erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa. Ammatinohjaajan tehtävänä on myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen tukeminen.

Tehtävään valitulta edellytetään soveltuvaa ammatillista peruskoulutusta, vahvaa kokemusta koneenasennuksesta ja kunnossapidosta. Lisäksi edellytetään osaamista pneumatiikasta, hydrauliikasta sekä automaatiotekniikasta.

Eduksi katsotaan kiinnostus alan teknologiaa kohtaan, kokemus opiskelijoiden ohjaamisesta - erityisesti erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajaopiskelijoiden parissa, työturvallisuuskulttuurin sekä sähköisten oppimisympäristöjen hallinta.
Lisäksi odotamme hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta.

Palvelussuhteen ehdot: TS.

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Tehtävää haetaan hakuajan puitteissa Kuntarekry-järjestelmän kautta. Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä. Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun. Haastatteluun kuuluu lisäksi käytännön työnäyte.

Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden hyvinvointia vahvistamme ennakoivilla ja laajoilla työterveyshuollon palveluilla, tarjoamme tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuriharrastuksiin sekä järjestämme yhteishenkeä nostattavia yhteisiä tapahtumia. Haluamme myös huomioida työn ja muun elämän yhteensovittamisen esimerkiksi joustavilla työntekotavoilla.

Toteutamme Kestävän tulevaisuuden tekijät -strategiaamme - haluamme olla edelläkävijä. Tule kanssamme rakentamaan tulevaisuutta tämän päivän teoilla.

Sijainti
Kuopio
Organisaatio
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut
Organisaatioyksikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
Työn kesto
1.1.2024
Tehtäväalue
Ammatilliset opettajat
Työskentely
Kokoaikatyö