Amm.ain.(tieto-ja viestintätekn.) st tuntiopettaja

Savon ammattiopisto hakee Ammatillisten aineiden (tieto- ja viestintätekniikka) sivutoimista tuntiopettajaa ajalle 3.1.2022 - 27.5.2022 tai sopimuksen mukaan.

Opetettavat kokonaisuudet koostuvat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon eri tutkinnon osista. Opetusaiheina ovat ohjelmistotuotannon osa-alueet kuten C#, PHP, HTML, sekä etuna pidetään osaamista toimisto-ohjelmistoista (Office 365) ja tietoliikennetekniikasta (TCP/IP, tietoturva).

Valittavalta edellytetään hyvää tieto- ja viestintätekniikka alan tuntemusta ja osaamista sekä etuna alan työkokemus. Edellytämme myös hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja.

Palkan lisäksi:
Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden hyvinvointia vahvistamme ennakoivilla ja laajoilla työterveyshuollon palveluilla, tarjoamme tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuriharrastuksiin sekä järjestämme yhteishenkeä nostattavia yhteisiä tapahtumia. Haluamme myös huomioida työn ja muun elämän yhteensovittamisen esimerkiksi joustavilla työntekotavoilla.
Toteutamme Kestävän tulevaisuuden tekijät -strategiaamme - haluamme olla edelläkävijä. Tule kanssamme rakentamaan tulevaisuutta tämän päivän teoilla.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C

Palvelussuhteessa noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote.

Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä.
Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.

Työn tyyppi
Määräaikainen
Sijainti
Kuopio
Organisaatio
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto
Organisaatioyksikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
Työn kesto
3.1.2022 - 27.5.2022
Tehtäväalue
Ammatilliset opettajat
Työskentely
Tuntityö