Amm. ain. (tieto- ja viestintätekniikka) opettaja

Savon ammattiopisto hakee ammatillisten aineiden (tieto- ja viestintätekniikka) päätoimista tuntiopettajaa 1.8.2021 alkaen toistaiseksi Kuopion yksikköön.

Opetettavat kokonaisuudet koostuvat tieto- ja viestintätekniikan perus- ja ammattitutkinnon osista. Tehtävään sisältyy myös työelämässä järjestettävien koulutusten ohjausta sekä työelämäyhteistyön kehittämistä. Opetusaiheina ovat mm. Office -ohjelmat ja Ohjelmistotuotanto (mm. Visual Studio) sekä osaamista IT-tuesta tai hyvinvointiteknologiasta.

Valittavalta edellytetään hyvää tieto- ja viestintätekniikka alan tuntemusta ja osaamista sekä kokemusta alan käytännön töistä. Edellytämme myös hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Eduksi katsotaan kokemus opetustehtävistä ja erityisopetuksesta. Hakijoille järjestetään tarvittaessa työkoe.

Tehtävä ollut haussa ajalla 29.3. - 12.4.2021. Hakuaikaa jatketaan ajalle 14.4.-28.4.2021. Aikaisempaan hakuun 12.4.2021 klo 12.00 mennessä tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä.
Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.

Palkan lisäksi:
Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden hyvinvointia vahvistamme ennakoivilla ja laajoilla työterveyshuollon palveluilla, tarjoamme tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuriharrastuksiin sekä järjestämme yhteishenkeä nostattavia yhteisiä tapahtumia. Haluamme myös huomioida työn ja muun elämän yhteensovittamisen esimerkiksi joustavilla työntekotavoilla.

Toteutamme Kestävän tulevaisuuden tekijät -strategiaamme - haluamme olla edelläkävijä. Tule kanssamme rakentamaan tulevaisuutta tämän päivän teoilla.

Työn tyyppi
Vakinainen
Sijainti
Kuopio
Organisaatio
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut
Organisaatioyksikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
Työn kesto
1.8.2021
Tehtäväalue
Ammatilliset opettajat
Työskentely
Kokoaikatyö