Opiskelijakunta Salkku

Kolme opiskelijaa istuu ja yksi seisoo ja he katsovat samaa tietokonetta.

Savon ammattiopiston opiskelijakunta Salkku on opiskelijan asialla. Salkun tehtävänä on edustaa opiskelijoita ja puhua opiskelijoiden äänellä sekä edistää ja ylläpitää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja opiskelijoita.

Savon ammattiopiston opiskelijat ovat Salkun jäseniä. Voit hakea myös Salkun edustajistoon (google docs -lomake) ja sitä myöten opiskelijakunnan hallitukseen. Salkusta voi hakea myös työelämässä oppiminen -paikkaa (google docs -lomake). 

 

Mitä Salkku tekee?

Opiskelijakunta Salkun tehtäviin kuuluu mielenkiintoisia tehtäviä, joiden myötä opiskelijat pääsevät vaikuttamaan koulun arkeen. Tehtäviä ovat muun muassa

  • olla positiivisesti näkyvä opiskelijayhteisö,
  • ottaa kantaa asioihin,
  • olla opiskelijoiden edunvalvoja ja viestiä opiskelijoiden näkökulma kuntayhtymän johdolle,
  • suunnitella tapahtumia,
  • tehdä yhteistyötä opiskelijajärjestöjen ja muiden opiskelijakuntien kanssa, 
  • aktivoida ja tukea eri kampusten opiskelijakuntien hallituksia ja
  • edistää opiskelijoiden hyvinvointia, yhteistyötä ja opiskeluedellytyksiä.

 

Hallitus äänitorvena

Opiskelijatoimikunnan hallitus toimii äänitorvena ja yhdyssiteenä kuntayhtymän johtoon. Hallitus muodostuu opiskelijoiden valitsemasta edustajistosta, jossa on opiskelijoita ammattiopiston eri kampuksilta. Edustajien joukosta valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä sihteeri.  

Erilaisten tapahtumien ja tempausten suunnitteluun voidaan perustaa vielä erillisiä työryhmiä.

Salkku näkyy ja kuuluu

Opiskelijakunta Salkku jalkautuu monin tavoin osaksi opiskelijoiden arkea. Salkku tiedottaa kannanotoista, toiminnasta ja tulevista tapahtumista aktiivisesti yhteisöä. Kanavina on muun muassa sosiaalinen media, ilmoitustaulut ja virallisemmat tiedotteet. 

Kampuskohtainen viestintä on pääasiallisesti hallituksessa olevien yksiköiden edustajilla. Heiltä saa myös lisätietoa Salkun toiminnasta. 

Instagram: @salkku.sakky
Facebook: Opiskelijakunta Salkku, @salkku.sakky
Snapchat: @salkku_sakky

Opiskelijakunta SALKKU
PL 87
70101 KUOPIO