Opinto-ohjaus

Opettaja ja kolme opiskelijaa istuvat pöydän ääressä.

Opintojesi tukena on laaja joukko ammattilaisia, joiden puoleen voit kääntyä aina tarvittaessa. Apua saa niin opintojen etenemiseen, arjen pulmiin kuin jatko-opintoihin siirtymisessä. He ohjaavat opiskelijan tarpeen tullen myös muihin tukitoimiin, joita voi olla esimerkiksi opiskeluhuollon palvelut.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja on  tukena opintopolkusi aikana. Hänen tehtävänään on auttaa

 • opintojen suunnittelussa ja etenemisessä,
 • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (Hoks) laadinnassa,
 • aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa yhdessä opettajien kanssa,
 • opintoihin liittyvien valintojen tekemisessä ja
 • jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumisessa.

 

Opinto-ohjaajan palvelut kuuluvat perustutkinto-, oppisopimus-, Valma-, Telma- ja lukio-opiskelijoille sekä tutkinnon osia suorittaville, joiden opinnot kestävät yli kaksi kuukautta. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät täältä

Tutoropettaja

Tutoropettaja on opiskelijan lähiohjaaja opinnoissa. Tutoropettaja

 • vastaa opintoihin perehdyttämisestä ja ryhmäytymisestä opiskelujen alkuvaiheessa,
 • toimii HOKS-prosessin ohjaajana ja seuraa sovittujen asioiden toteutumista opinnoissa,
 • suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa tämän opintoja,
 • seuraa yhdessä opiskelijan kanssa opintojen edistymistä ja käynnistää tarvittaessa tukitoimenpiteitä,
 • pitää säännöllisesti ohjaustunteja,
 • tekee tiivistä yhteistyötä alaikäisten huoltajien kanssa ja
 • vastaa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa  opintoihin liittyvien valintojen toteuttamisesta.

 

Kaikilla opiskelijoilla  perustutkinnosta tutkintoon johtamattomiin koulutuksiin on tutoropettaja. 

Opettaja

Opettaja perehdyttää

 • opiskelijan opettamansa tutkinnonosan osa-alueen sisältöön, tavoitteisiin ja arviointisuunnitelmaan,
 • seuraa opiskelijan opintojen etenemistä,
 • tiedottaa tutoropettajalle, jos opiskelu ei etene tai jos opiskelija ei osallistu säännöllisesti opiskeluun,
 • käynnistää tarvittavat tukitoimet ja
 • tekee tarvittaessa osaamisen tunnustamisia omaan opetettavaan tutkinnon osaan tai osa-alueeseen liittyen.

Ammatinohjaaja

Ammatinohjaaja ohjaa ja tukee

 • opiskelijaa opintojen aikana eri ympäristöissä,
 • auttaa opiskelijaa tämän opinnoissa ja
 • ohjaa opiskelijaa työpaikkojen löytämisessä sekä työpaikalla järjestettävän opetuksen aikana myös työpaikoilla.

Työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaaja on opiskelijan ohjaaja työpaikalla. Hän

 • perehdyttää opiskelijan työpaikan tehtäviin ja työympäristöön,
 • osallistuu opiskelijan oppimisen ja näyttöjen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin,
 • ohjaa opiskelijaa tavoitteellisesti HOKSin mukaan,
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä ja
 • tekee ohjausyhteistyötä oppilaitoksen opettajien ja työpaikan kanssa.