Strategia 2022

Kolme opiskelijaa pöydän ääressä ja kaksi kävelee ohi.

Tulevaisuus muuttuu tämän päivän teoilla. Yhteiskunta ja maailma elävät ajassa; samalla muuttuu toimintaympäristö, jossa toimimme. Haluamme olla aktiivinen yhteiskuntavaikuttaja ja työelämän kehittäjä. 

Perustehtävämme on samalla lupauksemme yhteiskunnalle: Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehitämme alueen työelämää. Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. 

Savon koulutuskuntayhtymän Strategia 2022 (pdf) ohjaa ajatteluamme, päätöksentekoamme ja toimintaamme niin arjen puheissa kuin teoissa. 

Arvona luottamus

Arvostamme yhteisiksi sovittuja toimintatapoja ja toisiamme. Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti ja annetuista lupauksista kiinni pitäen. Toimimme luottamuksen arvoisesti. 

Palvelemme kaikella toiminnallamme opiskelijoita ja työelämää. 

Haluamme olla kestävän tulevaisuuden tekijä

Solmu kuvaa kestävyyttä.

KESTÄVÄ

Rakennamme ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta. 

Lasipallo kuvaa tulevaisuutta.

TULEVAISUUS

Tulevaisuus muuttuu tämän päivän teoilla. Toimintamme on uudistavaa. Meillä on rohkeutta olla edelläkävijä ja kykyä sopeutua muutoksiin. 

Ihmisfiguuri kuvaa tekijää.

TEKIJÄ

Olemme avoin, aktiivinen ja aloitteellinen toimija, innovatiivinen ja haluttu yhteistyökumppani sekä osaamisen kehittäjä.

Oppimisympäristöt tukevat oppimista

Kolme oppimisympäristöämme ovat oppilaitos, verkko ja työelämä. Oppimisympäristöt yhdessä tukevat yksilöllistä ja jatkuvaa oppimista. Opiskelijan ohjauksen merkitys korostuu; opiskelijalla on apuna ja tukena ammattitaitoisia opettajia ja ohjaajia.

 

oppimisympäristöt: oppilaitos, verkko ja työelämä