Vanhustyön erikoisammattitutkinto, Ikävalmentajana toimiminen (60 osp) ja Kinestetiikan ® peruskurssi (Iisalmi)

sakky logo
Koulutus alkaa
12.3.2024
Tutkinto/Koulutus
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Paikkakunta
Iisalmi
Kohderyhmä

Tutkinto sopii täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä vahvan osaamisen omaaville eri toimialojen ammattilaisille.

Kielitaitovaatimus B2. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Toteutus

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa taitoja toimintakyvyn arvioinnissa, suunnitelmallisessa toimintakyvyn edistämisessä. Kokonaisuutta ohjaavat Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset. Koulutuksen aikana suoritetaan Kinestetiikan peruskurssi. Kinestetiikan toimintamalli on voimavaralähtöiseen työskentelyyn perustuvaa toimintaa, ihminen nähdään aina osallisena toiminnassa ja vuorovaikutustilanteissa.

Tapaamiset:
- 12.3.2024, klo 8.15 - 15.00 - Koulutuspäivä toteutetaan Teams -yhteydellä
- 26. - 27.3.2024, klo 8.15 - 15.00
- 23. - 24.4.2024, klo 8.15 - 15.00
- 7.5.2024, klo 8.15 - 15.00 - Koulutuspäivä toteutetaan Teams -yhteydellä

Näyttö toteutuu oppisopimuksen aikana.

Koulutuksen yhteydessä suoritetaan Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa Ikävalmentajana toimiminen (60 osp). Koulutuksen yhteydessä on mahdollista osoittaa osaaminen myös muissa tutkinnon osissa henkilökohtaisen osaamisen perusteella.

Lisätietoja koulutuksesta

Lehtori, Kinestetiikkakouluttaja Päivi Dyster
puh. 044 785 8817
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimuskoulutus edellyttää voimassa olevaa tai alkavaa työsuhdetta koko koulutuksen ajaksi.
Ilman oppisopimusta koulutuksen hinta on 150€.
Koulutuspaikka
Asevelikatu 4, Iisalmi
Opetusmuoto
Monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Tutkintokoulutus rakentuu etä-, itsenäisestä ja lähiopiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutukseen kuuluu osaamisen osoittaminen työtoiminnassa (näyttö).

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:

- Kirsi Tikkunen, työelämäkoordinaattori, p. 044 785 8753 tai kirsi.tikkunen@sakky.fi

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Hakijaan ollaan yhteydessä ja haastatellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjauksessa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Haku päättyy
3.3.2024
Hae oppisopimuksella